Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A20

Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
Pestis

A20.0

Dżuma dymienicza
Pestis bubonica

A20.1

Dżuma skóry i tkanki podskórnej
Pestis cellulocutanea

A20.2

Dżuma płucna
Pestis pneumonica

A20.3

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Yersinia pestis
Meningitis pestica

A20.7

Posocznica wywołana przez Yersinia pestis
Pestis septica

A20.8

Inne postacie dżumy
Pestis, formae aliae

A20.9

Dżuma, nieokreślona
Pestis, non specificata

A21

Choroba zakaźna wywołana przez Francisella tularensis [tularemia]
Tularaemia

A21.0

Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
Tularaemia ulceroglandularis

A21.1

Tularemia, postać oczno-węzłowa
Tularaemia oculoglandularis

A21.2

Tularemia, postać płucna
Tularaemia pulmonalis

A21.3

Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
Tularaemia gastrointestinalis

A21.7

Tularemia uogólniona
Tularaemia generalisata

A21.8

Inne postacie tularemii
Tularaemia, formae aliae

A21.9

Tularemia, nieokreślona
Tularaemia, non specificata

A22

Choroba zakaźna wywołana przez Bacillus anthracis [wąglik]
Anthrax

A22.0

Wąglik, postać skórna
Anthrax cutaneus

A22.1

Wąglik, postać płucna
Anthrax pulmonalis

A22.2

Wąglik, postać jelitowa
Anthrax gastrointestinalis

A22.7

Posocznica wywołana przez Bacillus anthracis
Sepsis per anthracem

A22.8

Inne postacie wąglika
Anthrax, formae aliae

A22.9

Wąglik, nieokreślony
Anthrax, non specificatus

A23

Choroba zakaźna wywołana przez Brucella [bruceloza]
Brucellosis

A23.0

Bruceloza wywołana przez Brucella melitensis
Brucellosis per Brucellam melitensem

A23.1

Bruceloza wywołana przez Brucella abortus
Brucellosis per Brucellam abortus

A23.2

Bruceloza wywołana przez Brucella suis
Brucellosis per Brucellam suis

A23.3

Bruceloza wywołana przez Brucella canis
Brucellosis per Brucellam canis

A23.8

Inne postacie brucelozy
Brucelloses aliae

A23.9

Bruceloza, nieokreślona
Brucellosis, non specificata

A24

Choroba zakaźna wywołana przez Burkholderia mallei [nosacizna] i Burkholderia pseudomallei [melioidoza]
Malleus et melioidosis

A24.0

Nosacizna
Malleus

A24.1

Ostra i piorunująca postać melioidozy
Melioidosis acuta et fulminans

A24.2

Podostra i przewlekła postać melioidozy
Melioidosis subacuta et chronica

A24.3

Inne postacie melioidozy
Melioidoses aliae

A24.4

Melioidoza, nieokreślona
Melioidosis, non specificata

A25

Gorączka szczurza
Febris post morsum muris

A25.0

Spiriloza
Spirillosis

A25.1

Streptobaciloza
Streptobacillosis

A25.9

Gorączka szczurza, nieokreślona
Febris post morsum muris, non specificata

A26

Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]
Erysipeloides

A26.0

Różyca, postać skórna
Erysipeloides cutaneus

A26.7

Posocznica wywołana przez Erysipelothrix
Erysipeloides septicus

A26.8

Inne postacie różycy
Erysipeloides, formae aliae

A26.9

Różyca, nieokreślona
Erysipeloides, non specificatus

A27

Choroba odzwierzęca wywołana przez Leptospira interrogans [leptospiroza]
Leptospirosis

A27.0

Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
Leptospirosis icterohaemorrhagica

A27.8

Inne postacie leptospirozy
Leptospirosis, formae aliae

A27.9

Leptospiroza, nieokreślona
Leptospirosis, non specificata

A28

Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zoonoses bacteriales aliae, non alibi classificatae

A28.0

Pastereloza
Pasteurellosis

A28.1

Choroba kociego pazura
Morbus post excoriationem felis

A28.2

Jersinioza pozajelitowa
Yersiniosis extraintestinalis

A28.8

Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
Zoonoses bacteriales aliae, specificatae, non alibi classificatae

A28.9

Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
Zoonosis bacterialis, non specificata

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.