ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

B95

Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum

B95.0

Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococcus A ut causa morborum

B95.1

Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococcus B ut causa morborum

B95.2

Paciorkowce z grupy D jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococcus D ut causa morborum

B95.3

Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococcus pneumoniae ut causa morborum

B95.4

Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococci alii ut causa morborum

B95.5

Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Streptococci non specificati ut causa morborum

B95.6

Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Staphylococcus aureus ut causa morborum

B95.7

Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Staphylococci alii ut causa morborum

B95.8

Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Staphylococci non specificati ut causa morborum

B96

Other bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters
Agentes bacteriales specificati alii ut causa morborum

B96.0

Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum

B96.1

Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Klebsiella pneumoniae ut causa morborum

B96.2

Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Escherichia coli ut causa morborum

B96.3

Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Haemophilus influenzae ut causa morborum

B96.4

Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Proteus (mirabilis)(morgani) ut causa morborum

B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Pseudomonas (aeruginosa) ut causa morborum

B96.6

Bacillus fragilis [B. fragilis] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Bacillus fragilis ut causa morborum

B96.7

Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Clostridium perfringens ut causa morborum

B96.8

Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Agentes bacteriales alii specificati ut causa morborum

B97

Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Agentes virales ut causa morborum

B97.0

Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Adenovirus ut causa morborum

B97.1

Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Enterovirus ut causa morborum

B97.2

Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Coronavirus ut causa morborum

B97.3

Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Retrovirus ut causa morborum

B97.4

Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Virus respiratorium syncytiale ut causa morborum

B97.5

Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Reovirus ut causa morborum

B97.6

Parwowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Parvovirus ut causa morborum

B97.7

Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Papillomavirus ut causa morborum

B97.8

Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
Agentes virales alii ut causa morborum

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.