ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B65

Schistosomatoza [bilharcjoza]
Schistosomiasis (bilharziasis)

B65.0

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma haematobium [schistosomatoza moczowa]
Schistosomiasis per Schistosoma haematobium (Schistosomiasis urinaria)

B65.1

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomatoza jelitowa]
Schistosomiasis per Schistosoma mansoni (Schistosomiasis intestinalis)

B65.2

Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma japonicum
Schistosomiasis per Schistosoma japonicum

B65.3

Zapalenie skóry cerkariowe
Dermatitis cercarialis

B65.8

Inne schistosomatozy
Schistosomiases aliae

B65.9

Schistosomatoza, nieokreślona
Schistosomiasis, non specificata

B66

Inne zakażenia wywołane przez przywry
Infectiones trematodicae aliae

B66.0

Opistorchoza
Opisthorchiasis

B66.1

Klonorchoza
Clonorchiasis

B66.2

Dikrocelioza
Dicrocoeliasis

B66.3

Fascioloza
Fascioliasis

B66.4

Paragonimoza
Paragonimiasis

B66.5

Fasciolopsoza
Fasciolopsiasis

B66.8

Inne określone zakażenia przywrami
Infectiones trematodicae aliae, specificatae

B66.9

Zakażenie przywrami, nieokreślone
Infectio trematodica, non specificata

B67

Bąblowica
Echinococcosis

B67.0

Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus granulosus
Echinococcosis hepatis

B67.1

Bąblowica płuc wywołana przez Echinococcus granulosus
Echinococcosis pulmonum

B67.2

Bąblowica kości wywołana przez Echinococcus granulosus
Echinococcosis ossis

B67.3

Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus o innym i mnogim umiejscowieniu
Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium

B67.4

Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus, nieokreślona
Echinococcosis, non specificata

B67.5

Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus multilocularis
Echinococcosis hepatis multilocularis

B67.6

Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis o innym i mnogim umiejscowieniu
Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium

B67.7

Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis, nieokreślona
Echinococcosis multilocularis, non specificata

B67.8

Bąblowica wątroby, nieokreślona
Echinococcosis hepatis, non specificata

B67.9

Bąblowica inna i nieokreślona
Echinococcosis alia, non specificata

B68

Tasiemczyca
Taeniasis

B68.0

Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego
Taeniasis per Taeniam solium

B68.1

Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego
Taeniasis per Taeniam saginatam

B68.9

Tasiemczyca, nieokreślona
Taeniasis, non specificata

B69

Wągrzyca
Cysticercosis

B69.0

Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
Cysticercosis systematis nervosi centralis

B69.1

Wągrzyca oka
Cysticercosis oculi

B69.8

Wągrzyca o innym umiejscowieniu
Cysticercosis locorum aliorum

B69.9

Wągrzyca, nieokreślona
Cysticercosis, non specificata

B70

Dyfilobotrioza i sparganoza
Diphyllobothriasis et sparganosis

B70.0

Dyfilobotrioza
Diphyllobothriasis

B70.1

Sparganoza
Sparganosis

B71

Zakażenia innymi tasiemcami
Infectiones cestodicae aliae

B71.0

Hymenolepidoza
Hymenolepiasis

B71.1

Dipylidoza
Dipylidiasis

B71.8

Inne określone zakażenia tasiemcami
Infectiones cestodicae aliae, specificatae

B71.9

Zakażenie tasiemcem, nieokreślone
Infectio cestodica, non specificata

B72

Drakunkuloza
Dracunculiasis

B73

Onchocerkoza
Onchocerciasis

B74

Filarioza
Filariasis

B74.0

Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
Filarisis per Wuchereriam bancrofti

B74.1

Filarioza wywołana przez Brugia malayi
Filariasis per Brugiam malayi

B74.2

Filarioza wywołana przez Brugia timori
Filariasis per Brugiam timori

B74.3

Loaoza
Loiasis

B74.4

Mansoneloza
Mansonelliasis

B74.8

Inne filariozy
Filariases aliae

B74.9

Filarioza, nieokreślona
Filariasis, non specificata

B75

Włośnica
Trichinellosis

B76

Choroby wywołane przez tęgoryjca
Ankylostomiasis

B76.0

Ankylostomoza
Ankylostomiasis

B76.1

Nekatorioza
Necatoriasis

B76.8

Inne choroby tęgoryjcowe
Ancylostomiases aliae

B76.9

Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
Ankylostomiasis non specificata

B77

Glistnica
Ascariasis

B77.0

Glistnica z powikłaniami jelitowymi
Ascariasis cum complicationibus intestini

B77.8

Glistnica bez innych powikłań
Ascariasis sine complicationibus

B77.9

Glistnica, nieokreślona
Ascariasis, non specificata

B78

Węgorczyca
Strongyloidiasis

B78.0

Węgorczyca jelitowa
Strongyloidiasis intestinalis

B78.1

Węgorczyca skórna
Strongyloidiasis cutanea

B78.7

Węgorczyca rozsiana
Strongyloidiasis disseminata

B78.9

Węgorczyca, nieokreślona
Strongyloidiasis, non specificata

B79

Trichurioza
Trichuriasis

B80

Owsica
Enterobiasis

B81

Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Helminthiases intestinales aliae, non alibi classificatae

B81.0

Anisakioza
Anisakiasis

B81.1

Kapilarioza jelitowa
Capillariasis intestinalis

B81.2

Trichostrongyloza
Trichostrongyliasis

B81.3

Angiostrongyloza jelitowa
Angiostrongyliasis intestinalis costaricensis

B81.4

Mieszana robaczyca jelitowa
Heiminthiases intestinales mixtae

B81.8

Inne określone robaczyce jelitowe
Helminthiases intestinales aliae, specificatae

B82

Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
Infectio intestinalis parasitaria, non specificata

B82.0

Robaczyca jelitowa, nieokreślona
Helminthiasis intestinalis, non specificata

B82.9

Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
Parasitismus intestinalis, non specificatus

B83

Inne robaczyce
Helminthiases aliae

B83.0

Larwa wędrująca trzewna
Larva visceralis migrans

B83.1

Gnatostomoza
Gnathostomiasis

B83.2

Angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyliasis per Parastrongylum cantonensem

B83.3

Syngamoza
Syngamiasis

B83.4

Pijawczyca wewnętrzna
Hiridiniasis interna

B83.8

Inne określone robaczyce
Helminthiases, specificatae

B83.9

Robaczyca, nieokreślona
Helminthiasis, non specificata

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.