ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A65

Kiła nieweneryczna
Syphilis non venerica

A66

Malinica
Framboesia

A66.0

Pierwotne zmiany w malinicy
Laesiones framboesiales initiales

A66.1

Mnogie malinicze brodawczaki i sączące pęknięcia szczelinowate
Papillomata multiplicia et ulcera humida framboesialia

A66.2

Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry
Laesiones cutis framboesiales initiales aliae

A66.3

Nadmierne rogowacenie malinicze
Hyperkeratosis framboesialis

A66.4

Guzy i wrzody malinicze
Gummata et ulcera framboesialia

A66.5

Gangoza
Gangosa

A66.6

Zmiany malinicze w kościach i stawach
Laesiones ossium et articulorum framboesiales

A66.7

Inne objawy malinicy
Manifestationes framboesiales aliae

A66.8

Malinica utajona
Framboesia latens

A66.9

Malinica, nieokreślona
Framboesia, non specificata

A67

Pinta
Pinta-"mal del pinto"

A67.0

Pierwotne zmiany pinty
Laesiones "pinta" primariae

A67.1

Zmiany pośrednie pinty
Laesiones "pinta" intermediae

A67.2

Zmiany późne pinty
Laesiones "pinta" tardae

A67.3

Zmiany mieszane pinty
Laesiones "pinta" mixtae

A67.9

Pinta, nieokreślona
Pinta, non specificata

A68

Gorączka powrotna
Febris recurrens

A68.0

Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
Febris recurrens pedicularis

A68.1

Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
Febris recurrens ixodibus transmissa

A68.9

Gorączka powrotna, nieokreślona
Febris recurrens, non specificata

A69

Zakażenia wywołane przez inne krętki
Infectiones spirochaetales aliae

A69.0

Martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
Stomatitis ulcerosa necroticans

A69.1

Inne zakażenia Vincenta
Infectiones Vincent aliae

A69.2

Choroba z Lyme
Morbus Lyme

A69.8

Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
Infectiones spirochaetales aliae, specificatae

A69.9

Zakażenie wywołane przez krętki, nieokreślone
Infectio spirochaetalis, non specificata

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.