ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B25

Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
Morbus cytomegaloviralis

B25.0†

Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii (J17.1*)

B25.1†

Zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (K77.0*)

B25.2†

Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (K87.1*)

B25.8

Inne choroby wywołane przez wirus cytomegalii
Morbi cytomegalovirales aliae

B25.9

Choroba wywołana przez wirus cytomegalii, nieokreślona
Morbus cytomegaloviralis, non specificatus

B26

Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Parotitis

B26.0†

Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (N51.1*)

B26.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0*)

B26.2†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus świnki (G05.1*)

B26.3†

Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (K87.1*)

B26.8

Choroba wywołana przez wirus świnki z innymi powikłaniami
Parotitis epidemica cum complicationibus aliis

B26.9

Choroba wywołana przez wirus świnki bez powikłań
Parotitis epidemica sine complicatione

B27

Mononukleoza zakaźna
Mononucleosis infectiva

B27.0

Mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma
Mononucleosis gammaherpetica viralis

B27.1

Mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii
Mononucleosis cytomegaloviralis

B27.8

Inne postacie mononukleozy zakaźnej
Mononucleoses infectivae aliae

B27.9

Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
Mononucleosis infectiva, non specificata

B30

Wirusowe zapalenie spojówek
Coniunctivitis viralis

B30.0†

Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez adenowirusy (H19.2*)

B30.1†

Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)

B30.2

Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
Pharyngoconiunctivitis viralis

B30.3†

Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek (enterowirusowe) (H13.1*)

B30.8†

Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)

B30.9

Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
Coniunctivitis viralis, non specificata

B33

Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi virales alii, non alibi classificati

B33.0

Nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirusy Coxsackie
Myalgia epidemica

B33.1

Choroba rzeki Ross
Morbus Ross River

B33.2

Wirusowe zapalenie serca
Carditis viralis

B33.3

Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Infectiones retrovirales non alibi classificatae

B33.4†

Zespół (sercowo-)płucny wywołany przez hantawirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)

B33.8

Inne określone choroby wirusowe
Morbi virales alii, specificati

B34

Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio viralis, loci non specificati

B34.0

Zakażenie adenowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio adenoviralis

B34.1

Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio enteroviralis

B34.2

Zakażenie koronawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio coronaviralis

B34.3

Zakażenie parwowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio parvoviralis

B34.4

Zakażenia papowawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio papovaviralis

B34.8

Inne zakażenia wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectiones virales aliae

B34.9

Zakażenie wirusowe, nieokreślone
Infectio viralis, non specificata

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.