ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B20

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis

B20.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie wywołane przez mykobakterie
Morbus HIV cum infectione mycobacteriali

B20.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis

B20.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali

B20.3

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis

B20.4

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
Morbus HIV cum candidiase

B20.5

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
Morbus HIV cum mycosibus aliis

B20.6

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii
Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis jirovecii)

B20.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis

B20.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis

B20.9

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone choroby zakaźne lub pasożytnicze
Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato

B21

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis

B21.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
Morbus HIV cum sarcomate Kaposi

B21.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
Morbus HIV cum lymphomate Burkitt

B21.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieziarniczych
Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodkin aliis

B21.3

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus affinis aliis

B21.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus

B21.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis

B21.9

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone nowotwory złośliwe
Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato

B22

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby
Morbus HIV cum morbis aliis specificatis

B22.0

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
Morbus HIV cum encephalopathia

B22.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi adjuncta

B22.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
Morbus HIV cum "Wasting"syndromate

B22.7

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
Morbus HIV cum morbis multiplicibus, alibi classificatis

B23

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany chorobowe
Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis

B23.0

Ostry zespół zakażenia HIV
Syndroma HIV infectionis acutum

B23.1

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona limfadenopatia
Morbus HIV cum lymphadenopathia (persastenti) generali

B23.2

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbus HIV cum immunohaemopathiis non alibi classificatis

B23.8

Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany chorobowe
Morbus HIV cum statibus aliis specificatis

B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona
Morbus HIV, non specificatus

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.