ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A80

Ostre nagminne porażenie dziecięce
Poliomyelitis anterior acuta

A80.0

Ostre nagminne porażenie poszczepienne
Poliomyelitis paralytica acuta, postvaccinalis

A80.1

Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
Poliomyelitis paralytica acuta (virus importatum)

A80.2

Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
Poliomyelitis paralytica acuta (virus autochtonum)

A80.3

Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego
Poliomyelitides paralyticae acutae, aliae, non specificatae

A80.4

Ostre nagminne porażenie dziecięce, postać nieporażenna
Poliomyelitis acuta, non paralytica

A80.9

Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
Poliomyelitis acuta, non specificata

A81

Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae

A81.0

Choroba Creutzfeldta-Jacoba
Morbus „Creutzfeldt-Jakob“

A81.1

Podostre stwardniające zapalenie mózgu
Panencephalitis scleroticans subacuta

A81.2

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
Leucoencephalopathia multifocalia progressiva

A81.8

Inne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy
Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae aliae

A81.9

Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy, nieokreślone
Infectio systematis nervosi centralis viralis lenta, non specificata

A82

Wścieklizna
Rabies

A82.0

Wścieklizna leśna
Rabies silvatica

A82.1

Wścieklizna miejska
Rabies urbana

A82.9

Wścieklizna, nieokreślona
Rabies, non specificata

A83

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
Encephalitis viralis anophelis transmissa

A83.0

Japońskie zapalenie mózgu
Encephalitis „japonica“

A83.1

Zachodnie końskie zapalenie mózgu
Encephalitis equina occidentalis

A83.2

Wschodnie końskie zapalenie mózgu
Encephalitis equina orientalis

A83.3

Zapalenie mózgu St Louis
Encephalitis „St. Louis“

A83.4

Australijskie zapalenie mózgu
Encephalitis „australiensis“

A83.5

Kalifornijskie zapalenie mózgu
Encephalitis „californiensis“

A83.6

Choroba wywołana przez wirus Rocio
Morbus viralis „Rocio“

A83.8

Inne wirusowe zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
Encephalitides virales anophelis transmissae aliae

A83.9

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary, nieokreślone
Encephalitis viralis anophelis transmissa, non specificata

A84

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Encephalitis viralis ixodibus transmissa

A84.0

Dalekowschodnie zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
Encephalitis Orientis extremi ixodibus transmissa

A84.1

Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
Encephalitis Europae centralis ixodibus transmissa

A84.8

Inne zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
Encephalitides virales ixodibus transmissae aliae

A84.9

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
Encephalitis viralis ixodibus transmissa, non specificata

A85

Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Encephalitides virales aliae, non alibi classificatae

A85.0†

Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)

A85.1†

Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)

A85.2

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
Encephalitis viralis arthoropodis transmissa, non specificata

A85.8

Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
Encephalitides virales aliae, specificatae

A86

Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
Encephalitis viralis, non specificata

A87

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Meningitis viralis

A87.0†

Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

A87.1†

Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

A87.2

Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowo-rdzeniowych
Choriomeningitis lymphocytica

A87.8

Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Meningitides virales aliae

A87.9

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Meningitis viralis, non specificata

A88

Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, non alibi classificatae

A88.0

Gorączka wysypkowa wywołana przez enterowirusy [wysypka bostońska]
Febris exanthematosa enteroviralis (exanthema Boston)

A88.1

Epidemiczne zawroty głowy
Vertigo epidemica

A88.8

Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, specificatae

A89

Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
Infectio systematis nervosi centralis viralis, non specificata

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.