ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B00

Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
Infectiones herpesvirales

B00.0

Wyprysk opryszczkowy
Eczema herpeticum

B00.1

Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki
Dermatitis vesicularis herpetica

B00.2

Zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki
Gingivostomatitis et pharyngotonsillitis herpetica

B00.3†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*)

B00.4†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus opryszczki (G05.1*)

B00.5

Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
Morbus oculi herpeticus

B00.7

Rozsiana opryszczka pospolita
Herpes generalisatus

B00.8

Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
Infectio herpetica, formae aliae

B00.9

Zakażenie wywołane przez wirus opryszczki, nieokreślone
Infectio herpetica, non specificata

B01

Ospa wietrzna [varicella]
Varicella

B01.0†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w ospie wietrznej (G02.0*)

B01.1†

Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)

B01.2†

Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)

B01.8

Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
Varicella cum compilcationibus aliis

B01.9

Ospa wietrzna bez powikłań
Varicella sine complicatione

B02

Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]
Herpes zoster

B02.0†

Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)

B02.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus herpes zoster (G02.0*)

B02.2†

Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego

B02.3

Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus herpes zoster
Morbus oculi zostricus

B02.7

Półpasiec rozsiany
Herpes zoster disseminatus

B02.8

Półpasiec z innymi powikłaniami
Herpes zoster cum complicationibus aliis

B02.9

Półpasiec bez powikłań
Herpes zoster sine complicationibus

B03

Ospa prawdziwa
Variola vera

B04

Ospa małpia
Variola simiaca

B05

Odra
Morbilli

B05.0†

Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)

B05.1†

Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

B05.2†

Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)

B05.3†

Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)

B05.4

Odra z powikłaniami jelitowymi
Morbilli cum complicationibus intestinalibus

B05.8

Odra z innymi powikłaniami
Morbilli cum complicationibus aliis

B05.9

Odra bez powikłań
Morbilli sine complicationibus

B06

Różyczka
Rubeola

B06.0†

Różyczka z powikłaniami neurologicznymi

B06.8

Różyczka z innymi powikłaniami
Rubeola cum complicationibus aliis

B06.9

Różyczka bez powikłań
Rubeola sine complicationibus

B07

Brodawki wirusowe
Verrucae virales

B08

Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae, non alibi classificatae

B08.0

Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
Infectiones orthopoxvirales aliae

B08.1

Mięczak zakaźny
Molluscum contagiosum

B08.2

Rumień nagły [choroba szósta]
Exanthema subitum

B08.3

Rumień zakaźny [choroba piąta]
Erythema infectivum

B08.4

Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
Stomatitis vesiculosa enteroviralis

B08.5

Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
Pharyngitis vesiculosa enteroviralis

B08.8

Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae specificatae

B09

Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
Infectio viralis cum laesionibus mucocutaneis non specificata

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.