Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A30

Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]
Lepra [Morbus Hansen]

A30.0

Trąd, postać nieokreślona
Lepra indefinita

A30.1

Trąd, postać tuberkuloidowa
Lepra tuberculoides

A30.2

Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna
Lepra tuberculoides limitans

A30.3

Trąd, postać graniczna
Lepra limitans

A30.4

Trąd, postać lepromatyczna graniczna
Lepra lepromatosa limitans

A30.5

Trąd, postać lepromatyczna
Lepra lepromatosa

A30.8

Inne postacie trądu
Lepra, formae aliae

A30.9

Trąd, nieokreślony
Lepra, non specificata

A31

Zakażenie wywołane przez inne prątki
Morbi mycobacteriales alii

A31.0

Zakażenie płuc wywołane przez prątki
Infectio pulmonalis mycobacterialis

A31.1

Zakażenie skóry wywołane przez prątki
Infectio cutanea mycobacterialis

A31.8

Inne zakażenia prątkami
Infectiones mycobacteriales aliae

A31.9

Zakażenie prątkami, nieokreślone
Infectio mycobacterialis, non specificata

A32

Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]
Listeriosis

A32.0

Listerioza, postać skórna
Listeriosis cutanea

A32.1†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo­‑rdzeniowych i mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes

A32.7

Posocznica wywołana przez Listeria monocytogenes
Listeriosis septica

A32.8

Inne postacie listeriozy
Listeriosis, formae aliae

A32.9

Listerioza, nieokreślona
Listeriosis, non specificata

A33

Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u noworodków [tężec noworodków]
Tetanus neonati

A34

Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u ciężarnych [tężec położniczy]
Tetanus puerperalis

A35

Inne postacie tężca
Tetanus alius

A36

Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium diphtheriae [błonica]
Diphtheria

A36.0

Błonica gardła
Diphtheria pharyngica

A36.1

Błonica nosa i gardła
Diphtheria nasopharyngica

A36.2

Błonica krtani
Diphtheria laryngica

A36.3

Błonica skóry
Diphtheria cutanea

A36.8

Inne postacie błonicy
Diphtheriae aliae

A36.9

Błonica, nieokreślona
Diphtheria, non specificata

A37

Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
Pertussis

A37.0

Krztusiec wywołany przez Bordetella pertussis
Pertussis per Bordetellam pertussis

A37.1

Krztusiec wywołany przez Bordetella parapertussis
Pertussis per Bordetellam parapertussis

A37.8

Krztusiec wywołany przez inne gatunki Bordetella
Pertussis per Bordetellam speciei aliae

A37.9

Krztusiec, nieokreślony
Pertussis, non specificata

A38

Choroba zakaźna wywołana przez Streptococcus pyogenes [płonica]
Scarlatina

A39

Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
Infectio meningococcica

A39.0†

Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)

A39.1†

Zespół Waterhouse’a-Friderichsena (E35.1*)

A39.2

Ostra bakteriemia meningokokowa
Sepsis meningococcica acuta

A39.3

Przewlekła bakteriemia meningokokowa
Meningococcaemia chronica

A39.4

Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona
Meningococcaemia, non specificata

A39.5†

Meningokokowe zapalenie serca

A39.8

Inne zakażenia meningokokowe
Infectiones meningococcicae aliae

A39.9

Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
Infectio meningococcica, non specificata

A40

Posocznica wywołana przez paciorkowce
Sepsis streptococcica

A40.0

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A
Sepsis streptococcica A

A40.1

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B
Sepsis streptococcica B

A40.2

Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy D
Sepsis streptococcica D

A40.3

Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
Sepsis pneumococcica

A40.8

Inne posocznice wywołane przez paciorkowce
Sepsis streptococcica alia

A40.9

Posocznica wywołana przez paciorkowce, nieokreślona
Sepsis streptococcica, non specificata

A41

Inna posocznica
Sepses aliae

A41.0

Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
Sepsis staphylococcica

A41.1

Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
Sepsis staphylococcica alia, specificata

A41.2

Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
Sepsis staphylococcica, non specificata

A41.3

Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
Sepsis per Haemophilum influenzae

A41.4

Posocznica wywołana przez beztlenowce
Sepsis anaerobica

A41.5

Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
Sepsis per organismos Gramos-negativos alios

A41.8

Inna określona posocznica
Sepsis alia, specificata

A41.9

Posocznica, nieokreślona
Sepsis, non specificata

A42

Choroba zakaźna wywołana przez Actinomyces israeli [promienica]
Actinomycosis

A42.0

Promienica, postać płucna
Actinomycosis pulmonalis

A42.1

Promienica, postać brzuszna
Actinomycosis abdominalis

A42.2

Promienica, postać szyjno-twarzowa
Actinomycosis cervicofacialis

A42.7

Posocznica w przebiegu promienicy
Sepsis actinomycotica

A42.8

Inne postacie promienicy
Actinomycosis, formae aliae

A42.9

Promienica, nieokreślona
Actinomycosis, non specificata

A43

Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]
Nocardiosis

A43.0

Nokardioza, postać płucna
Nocardiosis pulmonalis

A43.1

Nokardioza, postać skórna
Nocardiosis cutanea

A43.8

Inne postacie nokardiozy
Nocardiosis, formae aliae

A43.9

Nokardioza, nieokreślona
Nocardiosis, non specificata

A44

Choroba zakaźna wywołana przez Bartonella [bartonelloza]
Bartonellosis

A44.0

Bartonelloza układowa
Bartonellosis systematica

A44.1

Bartonelloza, postać skórna i śluzówkowo-skórna
Bartonellosis cutanea et mucocutanea

A44.8

Inne postacie bartonellozy
Bartonellosis, formae aliae

A44.9

Bartonelloza, nieokreślona
Bartonellosis, non specificata

A46

Róża
Erysipelas

A48

Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi bacteriales alii, non alibi classificati

A48.0

Zgorzel gazowa
Gaseosa gangraena

A48.1

Choroba legionistów [legionelloza]
Legionellosis

A48.2

Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka Pontiac]
Legionellosis extrapulmonalis

A48.3

Zespół wstrząsu toksycznego
Afflictus (shock) toxicus

A48.4

Gorączka plamicowa brazylijska [zakażenie układowe wywołane przez Haemophilus aegyptius]
Febris brasiliana purpurica

A48.8

Inne określone choroby bakteryjne
Morbi bacteriales alii, specificati

A49

Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio bacterialis, loci non specificati

A49.0

Zakażenie gronkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio staphylococcica, loci non specificati

A49.1

Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio streptococcica, loci non specificati

A49.2

Zakażenie wywołane przez Haemophilus influenzae o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio per Haemophilum influenzae, loci non specificati

A49.3

Zakażenie wywołane przez Mycoplasma o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectio mycoplasmatica, loci non specificati

A49.8

Inne zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
Infectiones bacteriales aliae

A49.9

Zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Infectio bacterialis, non specificata

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.