Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A50

Kiła wrodzona
Syphilis congenita

A50.0

Kiła wrodzona wczesna objawowa
Syphilis symptomatica praecox congenita

A50.1

Kiła wrodzona wczesna utajona
Syphilis praecox latens congenita

A50.2

Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
Syphilis praecox congenita, non specificata

A50.3

Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
Oculopathia syphilitica tarda congenita

A50.4

Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
Neurosyphilis juvenilis tarda congenita

A50.5

Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
Syphilides symptomaticae tardae congenitae aliae

A50.6

Kiła wrodzona późna utajona
Syphilis tarda latens, congenita

A50.7

Kiła wrodzona późna, nieokreślona
Syphilis tarda congenita, non specificata

A50.9

Kiła wrodzona, nieokreślona
Syphilis congenita, non specificata

A51

Kiła wczesna
Syphilis recens

A51.0

Kiła pierwotna narządów płciowych
Syphilis genitalis primaria

A51.1

Kiła pierwotna odbytu
Syphilis analis primaria

A51.2

Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
Syphilis primaria, locorum alliorum

A51.3

Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
Syphilis cutis et mucosae secundaria

A51.4

Inne postacie kiły wtórnej
Syphildes secundariae aliae

A51.5

Kiła wczesna utajona
Syphilis recens latens

A51.9

Kiła wczesna, nieokreślona
Syphilis recens, non specificata

A52

Kiła późna
Syphilis tarda

A52.0†

Kiła układu krążenia

A52.1

Kiła objawowa układu nerwowego
Neurosyphilis symptomatica

A52.2

Kiła bezobjawowa układu nerwowego
Neurosyphilis asymptomatica

A52.3

Kiła układu nerwowego, nieokreślona
Neurosyphilis, non specificata

A52.7

Inne postacie kiły późnej objawowej
Syphilis symptomatica tarda alia

A52.8

Kiła późna utajona
Syphilis tarda latens

A52.9

Kiła późna, nieokreślona
Syphilis tarda, non specificata

A53

Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
Syphilides aliae non specificatae

A53.0

Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna
Syphilis latens, ut recens sive tarda, non specificata

A53.9

Kiła, nieokreślona
Syphilis, non specificata

A54

Rzeżączka
Infectio gonococcica

A54.0

Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.1

Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica cum abscessu periurethrali et glandulae accessoriae

A54.2

Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
Pelvioperitonitides et infectiones genitourinariae gonococcicae aliae

A54.3

Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
Infectio oculi gonococcica

A54.4†

Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego

A54.5

Rzeżączkowe zapalenie gardła
Pharyngitis gonococcica

A54.6

Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
Infectio ani et recti gonococcica

A54.8

Inne zakażenia rzeżączkowe
Infectiones gonococcicae aliae

A54.9

Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
Infectio gonococcica, non specificata

A55

Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
Lymphogranuloma per infectionem Chlamydia (venericum)

A56

Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
Morbi sexuales alii per Chlamydiam transmissa

A56.0

Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
Infectio tractus genitourinarii inferioris, chlamydialis

A56.1

Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
Infectio pelviopernitonaei et organorum genitourinariorum aliorum chlamydialis

A56.2

Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
Infectio tractus genitourinarii, chlamydialis, non specificata

A56.3

Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia
Infectio ani et recti chlamydialis

A56.4

Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia
Infectio pharyngis, chlamydialis

A56.8

Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia
Infectio chlamydialis, modo sexuali transmissa, locorum aliorum

A57

Wrzód weneryczny
Ulcus mole

A58

Ziarniniak pachwinowy
Granuloma inguinale

A59

Rzęsistkowica
Trichomoniasis

A59.0

Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
Trichomoniasis urogenitalis

A59.8

Rzęsistkowica o innym umiejscowieniu
Trichomoniasis locorum aliorum

A59.9

Rzęsistkowica, nieokreślona
Trichomoniasis, non specificata

A60

Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis

A60.0

Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
Infectio genitaliorum et tractus urogenitalis, herpesviralis

A60.1

Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
Infectio cutis perianalis et recti, herpesviralis

A60.9

Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
Infectio anogenitalis herpesviralis, non specificata

A63

Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, non alibi classificati

A63.0

Kłykciny kończyste
Verrucae anogenitales

A63.8

Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, specificati

A64

Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
Morbus modo sexuali transmissus, non specificatus

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.