Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A75

Dur wysypkowy
Febris typhica pediculis transmissa

A75.0

Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
Typhus exanthematosus per Rickettsiam prowazeki

A75.1

Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
Typhus recrudescens [Morbus "Brill"]

A75.2

Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
Febris typhica per Rickettsiam typhi

A75.3

Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
Febria typhica per Rickettsiam tsutsugamushi

A75.9

Dur wysypkowy, nieokreślony
Febris typhica, non specificata

A77

Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]
Febris exanthematosa ixodibus transmissa

A77.0

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia rickettsii
Febris exanthematosa per Rickettsiam rickettsii

A77.1

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia conorii
Febris exanthematosa per Rickettsiam conori

A77.2

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia sibirica
Febris exanthematosa per Rickettsiam sibericam

A77.3

Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
Ferbis exanthematosa per Rickettsiam australem

A77.8

Inne dury plamiste
Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae

A77.9

Dur plamisty, nieokreślony
Febris exanthematosa, non specificata

A78

Gorączka Q
Febris Q

A79

Inne choroby wywołane przez Rickettsia
Rickettsioses aliae

A79.0

Gorączka okopowa
Febris fossae - "trench-fever"

A79.1

Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
Rickettsialopox per Rickettsiam akari

A79.8

Inne określone riketsjozy
Rickettsiosess aliae, specificatae

A79.9

Riketsjoza, nieokreślona
Rickettsiosis, non specificata

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.