Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B15

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
Hepatitis acuta A

B15.0

Wirusowe zapalenie wątroby typu A ze śpiączką wątrobową
Hepatitis A cum comate hepatico

B15.9

Wirusowe zapalenie wątroby typu A bez śpiączki wątrobowej
Hepatitis A sine comate hepatico

B16

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
Hepatitis acuta B

B16.0

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
Hepatitis acuta B cum delta agente (coinfectio), cum comate hepatico

B16.1

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
Hepatitis acuta B cum delta agente, sine comate hepatico

B16.2

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
Hepatitis acuta B sine delta agente, cum comate hepatico

B16.9

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
Hepatitis acuta B sine delta agente et sine comate hepatico

B17

Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
Hepatitides virales acutae aliae

B17.0

Ostre zakażenie (nadkażenie) wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B
Infectio delta agente acuta in B antigenaemia sine laesione hepatis

B17.1

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C
Hepatitis acuta C

B17.2

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu E
Hepatitis acuta E

B17.8

Inne określone postacie ostrego wirusowego zapalenia wątroby
Hepatitides virales aliae, specificatae

B18

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
Hepatitis viralis chronica

B18.0

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta
Hepatitis viralis chronica B cum delta agente

B18.1

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta
Hepatitis viralis chronica B sine delta agente

B18.2

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
Hepatitis viralis chronica C

B18.8

Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
Hepatitides virales chronicae aliae

B18.9

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone
Hepatitis viralis chronica, non specificata

B19

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
Hepatitis viralis, non specificata

B19.0

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
Hepatitis viralis cum comate, non specificata

B19.9

Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
Hepatitis viralis sine comate, non specificata

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.