Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B35

Grzybica skóry
Dermatophytosis

B35.0

Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
Tinea barbae et tinea capitis

B35.1

Grzybica paznokci
Tinea unguium

B35.2

Grzybica rąk
Tinea manuum

B35.3

Grzybica stóp
Tinea pedis

B35.4

Grzybica ciała
Tinea corporis

B35.5

Grzybica łuskowata
Tinea imbricata

B35.6

Grzybica goleni
Tinea cruris

B35.8

Inne grzybice
Dermatophytoses aliae

B35.9

Grzybica skóry, nieokreślona
Dermatophytosis, non specificata

B36

Inne grzybice powierzchowne
Mycoses superficiales aliae

B36.0

Łupież pstry
Pityriasis versicolor

B36.1

Grzybica czarna
Tinea nigra

B36.2

Piedra biała
Tinea blanca

B36.3

Piedra czarna
Piedra nigra

B36.8

Inne określone grzybice powierzchowne
Mycoses superficiales aliae, specificatae

B36.9

Grzybica powierzchowna, nieokreślona
Mycosis superficialis, non specificata

B37

Kandydoza
Candidiasis

B37.0

Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
Candidiasis oris

B37.1

Kandydoza płucna
Candidiasis pulmonum

B37.2

Kandydoza skóry i paznokci
Candidiasis cutis et unguium

B37.3†

Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)

B37.4

Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
Candidiases urogenitales aliae

B37.5†

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Candida (G02.1*)

B37.6†

Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)

B37.7

Posocznica wywołana przez Candida
Sepsis candidialis

B37.8

Kandydoza o innym umiejscowieniu
Candidiasis locorum aliorum

B37.9

Kandydoza, nieokreślona
Candidiasis, non specificata

B38

Kokcydioidomykoza
Coccidioidomycosis

B38.0

Ostra kokcydioidomykoza płucna
Coccidioidomycosis pulmonis acuta

B38.1

Przewlekła kokcydioidomykoza płucna
Coccidioidomycosis pulmonis chronica

B38.2

Kokcydioidomykoza płucna, nieokreślona
Coccidioidomycosis pulmonis, non specificata

B38.3

Kokcydioidomykoza skórna
Coccidioidomycosis cutanea

B38.4†

Kokcydioidomykozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.1*)

B38.7

Kokcydioidomykoza rozsiana
Coccidioidomycosis disseminata

B38.8

Inne postacie kokcydioidomykozy
Coccidioidomycosis, formae aliae

B38.9

Kokcydioidomykoza, nieokreślona
Coccidioidomycosis, non specificata

B39

Histoplazmoza
Histoplasmosis

B39.0

Ostra płucna histoplazmoza (H. capsulatum)
Histoplasmosis pulmonum capsularis acuta

B39.1

Przewlekła płucna histoplazmoza (H. capsulatum)
Histoplasmosis pulmonum capsularis chronica

B39.2

Płucna histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona
Histoplasmosis pulmonum capsularis, non specificata

B39.3

Histoplazmoza rozsiana (H. capsulatum)
Histoplasmosis capsularis disseminata

B39.4

Histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona
Histoplasmosis capsularis, non specificata

B39.5

Histoplazmoza (H. duboisii)
Histoplasmosis duboisii

B39.9

Histoplazmoza, nieokreślona
Histoplasmosis, non specificata

B40

Blastomykoza
Blastomycosis

B40.0

Ostra blastomykoza płucna
Blastomycosis pulmonum acuta

B40.1

Przewlekła blastomykoza płucna
Blastomycosis pulmonum chronica

B40.2

Blastomykoza płucna, nieokreślona
Blastomycosis pulmonum, non specificata

B40.3

Blastomykoza skórna
Blastomycosis cutanea

B40.7

Blastomykoza rozsiana
Blastomycosis disseminata

B40.8

Inne postacie blastomykozy
Blastomycosis, formae aliae

B40.9

Blastomykoza, nieokreślona
Blastomycosis, non specificata

B41

Parakokcydioidomykoza
Paracoccidioidomycosis

B41.0

Parakokcydioidomykoza płucna
Paracoccidioidomycosis pulmonum

B41.7

Parakokcydioidomykoza rozsiana
Paracoccidioidomycosis disseminata

B41.8

Inne postacie parakokcydioidomykozy
Paracoccidioidomycosis, formae aliae

B41.9

Parakokcydioidomykoza, nieokreślona
Paracoccidioidomycosis, non specificata

B42

Sporotrychoza
Sporotrichosis

B42.0†

Sporotrychoza płucna (J99.8*)

B42.1

Sporotrychoza limfatyczno-skórna
Sporotrichosis lymphocutanea

B42.7

Sporotrychoza rozsiana
Sporotrichosis disseminata

B42.8

Inne postacie sporotrychozy
Sporotrichosis, formae aliae

B42.9

Sporotrychoza, nieokreślona
Sporotrichosis, non specificata

B43

Chromomykoza i ropień feomykotyczny
Chromomycosis et abscessus phaemycoticus

B43.0

Chromomykoza skórna
Chromomycosis cutanea

B43.1

Feomykotyczny ropień mózgu
Abscessus cerebri phaeomycoticus

B43.2

Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
Abscessus et cystis subcutanea phaeomycotica

B43.8

Inne postacie chromomykozy
Chromomycosis, formae aliae

B43.9

Chromomykoza, nieokreślona
Chromomycosis, non specificata

B44

Aspergiloza
Aspergillosis

B44.0

Inwazyjna aspergiloza płucna
Aspergillosis pulmonum invasiva

B44.1

Inne aspergilozy płucne
Aspergilloses pulmonum aliae

B44.2

Aspergiloza migdałków
Aspergillosis tonsillae

B44.7

Aspergiloza rozsiana
Aspergillosis disseminata

B44.8

Inne postacie aspergilozy
Aspergillosis, formae aliae

B44.9

Aspergiloza, nieokreślona
Aspergillosis, non specificata

B45

Kryptokokoza
Cryptococcosis

B45.0

Kryptokokoza płucna
Cryptococcosis pulmonum

B45.1

Kryptokokoza mózgowa
Cryptococcosis cerebri

B45.2

Kryptokokoza skórna
Cryptococcosis cutanea

B45.3

Kryptokokoza kostna
Cryptococcosis ossis

B45.7

Kryptokokoza rozsiana
Cryptococcosis disseminata

B45.8

Inne postacie kryptokokozy
Cryptococcosis, formae aliae

B45.9

Kryptokokoza, nieokreślona
Cryptococcosis, non specificata

B46

Mukormykoza
Zygomycosis

B46.0

Mukormykoza płucna
Mucormycosis pulmonum

B46.1

Mukormykoza nosowo-mózgowa
Mucormycosis rhinocerebralis

B46.2

Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
Mucormycosis gastrointestinalis

B46.3

Mukormykoza skórna
Mucormycosis cutanea

B46.4

Mukormykoza rozsiana
Mucormycosis disseminata

B46.5

Mukormykoza, nieokreślona
Mucormycosis, non specificata

B46.8

Inne mukormykozy
Zygomycoses, aliae

B46.9

Mukormykoza, nieokreślona
Zygomycosis, non specificata

B47

Mycetoma
Mycetoma

B47.0

Eumycetoma
Eumycetoma

B47.1

Grzybica madurska promienicza
Actinomycetoma

B47.9

Maduromykoza, nieokreślona
Mycetoma, non specificatum

B48

Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
Mycoses aliae, non alibi classificatae

B48.0

Lobomykoza
Lobomycosis

B48.1

Rinosporydioza
Rhinosporidiosis

B48.2

Alleszerioza
Allescheriasis

B48.3

Geotrychoza
Geotrichosis

B48.4

Penicyloza
Penicillosis

B48.7

Grzybice oportunistyczne
Mycoses opportunisticae

B48.8

Inne określone grzybice
Mycoses aliae, specificatae

B49

Grzybica, nieokreślona
Mycosis, non specificata

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.