Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B50

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
Malaria cum Plasmodio falciparo

B50.0

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum z powikłaniami mózgowymi
Malaria cum Plasmodio falciparo cum compilcationibus cerebralibus

B50.8

Inne ciężkie i powikłane postacie malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum
Malaria gravis cum Plasmodio falciparo et complicata alia

B50.9

Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum, nieokreślona
Malaria cum Plasmodio falciparo, non specificata

B51

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax
Malarija cum Plasmodio vivaci

B51.0

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z pęknięciem śledziony
Malaria cum Plasmodio vivaci cum ruptura splenis

B51.8

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z innymi powikłaniami
Malaria cum Plasmodio vivaci cum complicationibus aliis

B51.9

Malaria wywołana przez Plasmodium vivax bez powikłań
Malaria cum Plasmodio vivaci sine complicatione

B52

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae
Malaria cum Plasmodio malariae

B52.0

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z nefropatią
Malaria cum Plasmodio malariae cum nephropathia

B52.8

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z innymi powikłaniami
Malaria cum Plasmodio malariae cum complicationibus aliis

B52.9

Malaria wywołana przez Plasmodium malariae bez powikłań
Malaria cum Plasmodio malariae sine complicationibus

B53

Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae

B53.0

Malaria wywołana przez Plasmodium ovale
Malaria cum Plasmodio ovali

B53.1

Malaria wywołana przez zarodźce małpie
Malaria cum Plasmodio simiae

B53.8

Inne postacie malarii potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae, non alibi classificatae

B54

Malaria nieokreślona
Malaria, non specificata

B55

Leiszmanioza
Leishmaniasis

B55.0

Leiszmanioza trzewna
Leishmaniasis visceralis

B55.1

Leiszmanioza skórna
Leishmaniasis cutanea

B55.2

Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
Leishmaniasis mucocutanea

B55.9

Leiszmanioza, nieokreślona
Leishmaniasis, non specificata

B56

Trypanosomatoza afrykańska
Trypanosomiasis africana

B56.0

Trypanosomatoza gambijska
Trypanosomiasis gambiensis

B56.1

Trypanosomatoza rodezyjska
Trypanosomiasis rhodesiensis

B56.9

Trypanosomatoza afrykańska, nieokreślona
Trypanosomiasis africana, non specificata

B57

choroba Chagasa
Morbus Chagas

B57.0†

Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)

B57.1

Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
Morbus Chagas acutus sine laesione cordis

B57.2

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca
Morbus Chagas chronicus cum laesione cordis

B57.3

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis digestivi

B57.4

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi

B57.5

Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
Morbus Chagas chronicus cum leasione organorum aliorum

B58

Toksoplazmoza
Toxoplasmosis

B58.0†

Okulopatia toksoplazmozowa

B58.1†

Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)

B58.2†

Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.2*)

B58.3†

Toksoplazmoza płucna (J17.3*)

B58.8

Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
Toxoplasmosis cum laesione organorum aliorum

B58.9

Toksoplazmoza, nieokreślona
Toxoplasmosis, non specificata

B59†

Pneumocystoza (J17.3*)

B60

Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi protozoici alii, non alibi classificati

B60.0

Babezjoza
Babesiosis

B60.1

Akantameboza
Acanthamoebiasis

B60.2

Neglerioza
Naegleriasis

B60.8

Inne określone choroby pasożytnicze
Morbi protozoici alii, specificati

B64

Nieokreślona choroba pasożytnicza
Morbus protozoicus, non specificatus

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.