ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

O00-O08

Ciąża zakończona poronieniem

O10-O16

Obrzęk, białkomocz i nadciśnienie podczas ciąży, porodu i połogu

O20-O29

Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą

O20

Krwawienie we wczesnej ciąży
Haemorrhagia in graviditate initiali

O20.0

Poronienie zagrażające
Abortus imminens

O20.8

Inny krwotok we wczesnej ciąży
Haemorrhagia in graviditate initiali alia

O20.9

Krwotok we wczesnej ciąży, nieokreślony
Haemorrhagia in graviditate initiali non specificata

O21

Nadmierne wymioty w ciąży
Hyperemesis in graviditate

O21.0

Łagodne nadmierne wymioty w ciąży
Hyperemesis gravidae mitis

O21.1

Nadmierne wymioty w ciąży z zaburzeniami przemiany materii
Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico

O21.2

Późne wymioty w ciąży
Vomitus gravidae tardus

O21.8

Inne wymioty wikłające ciążę
Hyperemesis gravidae complicata alia

O21.9

Wymioty w ciąży, nieokreślone
Hyperemesis gravidae, non specificata

O22

Powikłania żylne w czasie ciąży
Complicationes venarum gravidae

O22.0

Żylaki kończyn dolnych w ciąży
Varicaes extremitatis inferioris gravidae

O22.1

Żylaki narządów płciowych w ciąży
Varices genitaliorum gravidae

O22.2

Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
Trombophlebitis gravidae superficialis

O22.3

Zakrzepica żył głębokich w ciąży
Thrombophlebitis gravidae profunda

O22.4

Guzy krwawnicowe w ciąży
Haemorrhoides gravidae

O22.5

Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
Thrombosis venarum cerebri gravidae

O22.8

Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży
Complicationes venarum gravidae aliae

O22.9

Powikłania żylne w czasie ciąży, nieokreślone
Complicatio venarum gravidae, non specificata

O23

Zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.0

Zakażenia nerek w ciąży
Pyelonephritis in graviditate

O23.1

Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży
Cystitis in graviditate

O23.2

Zakażenia cewki moczowej w ciąży
Urethritis in graviditate

O23.3

Zakażenia innych części dróg moczowych w ciąży
Infectiones partium tractus urinarii aliarum in graviditate

O23.4

Nieokreślone zakażenia dróg moczowych w ciąży
Infectiones tractus urinarii in graviditate, non specificatae

O23.5

Zakażenia dróg rodnych w ciąży
Infectiones tractus genitalis in graviditate

O23.9

Inne i nieokreślone zakażenia układu moczowo-płciowego w ciąży
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O24

Cukrzyca w ciąży
Diabetes mellitus in graviditate

O24.0

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna
Diabetes mellitus praeexistens, insulinum-dependens

O24.1

Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna
Diabetes mellitus praeexistens, non-insulinum-dependens

O24.2

Istniejące uprzednio niedożywienie związane z cukrzycą
Diabetes mellitus praeexistens malnutritionalis

O24.3

Istniejąca uprzednio cukrzyca, nieokreślona
Diabetes mellitus praeexistens, non specificatus

O24.4

Cukrzyca powstała w ciąży
Diabetes mellitus in graviditate ortus

O24.9

Cukrzyca w ciąży, nieokreślona
Diabetes mellitus in graviditate, non specificatus
Age
10 lat60 lat
Sex
Dotyczy tylko kobiet

O25

Niedożywienie w ciąży
Malnutritio gravidae

O26

Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą
Curatio matris propter alias conditiones praedominantes coniunctas cum graviditate

O26.0

Nadmierny przyrost masy ciała w ciąży
Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis

O26.1

Mały przyrost masy ciała w ciąży
Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

O26.2

Opieka położnicza w przypadku poronień nawykowych
Curatio feminae propter abortum spontaneum antecedentem

O26.3

Zatrzymana antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna w ciąży
Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta

O26.4

Opryszczka ciężarnych
Herpes gestationalis

O26.5

Zespół niedociśnienia u ciężarnej
Hypotensio arterialis gravidae

O26.6

Zaburzenia wątrobowe podczas ciąży, porodu i w połogu
Disordines hepatis in graviditate, partu et puerperio

O26.7

Rozstęp spojenia łonowego podczas ciąży, porodu i w połogu
Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

O26.8

Inne określone stany związane z ciążą
Status cum graviditate coniuncti alii, specificati

O26.9

Stany związane z ciążą, nieokreślone
Status cum graviditate coniunctus, non specificatus

O28

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.0

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u ciężarnej
Status haematologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.1

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u ciężarnej
Status biochemicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.2

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u ciężarnej
Status cytologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.3

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u ciężarnej
Status ultrasonorus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.4

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u ciężarnej
Status radiologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.5

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań chromosomalnych i genetycznych u ciężarnej
Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, proba antenatali detectus

O28.8

Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, alius

O28.9

Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u ciężarnej, nieokreślone
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, non specificatus

O29

Powikłania znieczulenia w czasie ciąży
Complicationes anaesthesionales, per graviditatem

O29.0

Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży
Complicationes pulmonales anaesthesionales, per graviditatem

O29.1

Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży
Complicationes cardiacae anaesthesionalis, per graviditatem

O29.2

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie ciąży
Complicationes systematis nervosi centralis anaestesionales, per graviditatem

O29.3

Reakcje toksyczne na środki do znieczulenia miejscowego w czasie ciąży
Reactio toxica ad anaestesiam localem, per graviditatem

O29.4

Ból głowy będący następstwem znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie ciąży
Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem

O29.5

Inne powikłania znieczulenia rdzeniowego lub nadtwardówkowego w czasie ciąży
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem, aliae

O29.6

Nieudana lub trudna intubacja w czasie ciąży
Intubatio inefficax sive difficile facta, per graviditatem

O29.8

Inne powikłania znieczulenia w czasie ciąży
Complicationes anaestesionales, per graviditatem, aliae

O29.9

Powikłania znieczulenia w czasie ciąży, nieokreślone
Complicatio anaesthesionalis, per graviditatem, non specificata

O30-O48

Opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych

O60-O75

Powikłania czynności porodowej i porodu

O80-O84

Poród

O85-O92

Powikłania związane głównie z połogiem

O94-O99

Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.