MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J00

Akutno zapaljenje nosnog dela ždrela [obična prehlada]
Nasopharyngitis acuta

J01

Akutno zapaljenje sinusa
Sinusitis acuta

J01.0

Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice
Sinusitis maxillaris acuta

J01.1

Akutno zapaljenje sinusa čela
Sinusitis frontalis acuta

J01.2

Akutno zapaljenje sinusa sitaste kosti
Sinusitis ehmoidalis acuta

J01.3

Akutno zapaljenje sinusa klinaste kosti
Sinusitis sphenoidalis acuta

J01.4

Akutno zapaljenje svih sinusa
Pansinusitis acuta

J01.8

Drugo akutno zapaljenje sinusa
Sinusitis acuta alia

J01.9

Akutno zapaljenje sinusa, neoznačeno
Sinusitis acuta, non specificata

J02

Akutno zapaljenje ždrela
Pharyngitis acuta

J02.0

Zapaljenje ždrela uzrokovano streptokokom
Pharyngitis streptococcica

J02.8

Akutno zapaljenje ždrela uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
Pharyngitis acuta propter microorganismos specificatos alios

J02.9

Akutno zapaljenje ždrela, neoznačeno
Pharyngitis acuta, non specificata

J03

Akutno zapaljenje krajnika
Tonsillitis acuta

J03.0

Zapaljenje krajnika uzrokovano streptokokom
Tonsillitis streptococcica

J03.8

Akutno zapaljenje krajnika uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
Tonsillitis acuta propter organismos specificatos alios

J03.9

Akutno zapaljenje krajnika, neoznačeno
Tonsillitis acuta, non specificata

J04

Akutno zapaljenje grkljana i akutno zapaljenje dušnika
Laryngitis acuta et tracheitis acuta

J04.0

Akutno zapaljenje grkljana
Laryngitis acuta

J04.1

Akutno zapaljenje dušnika
Tracheitis acuta

J04.2

Akutno zapaljenje grkljana i dušnika
Laryngotracheitis acuta

J05

Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana [krup] i zapaljenje poklopca grkljana
Laryngitis obstructiva acuta [croup] et epiglottitis acuta

J05.0

Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana [krup]
Laryngitis obstructiva acuta [croup]

J05.1

Akutno zapaljenje poklopca grkljana
Epiglottitis acuta

J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje multiplih i neoznačenih lokalizacija
Infectiones tractus respiratorii superioris acutae, locis multis et non specificatis

J06.0

Akutno zapaljenje grkljana i ždrela
Laryngopharyngitis acuta

J06.8

Druge akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje multiplih lokalizacija
Infectiones tractus respiratorii superioris acutae locis multis, alii

J06.9

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje, neoznačene
Infectiones tractus respiratorii superioris acutae, non specificatae

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.