Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

J95

Respiratorni poremećaji posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines respiratorii postprocedurales non alibi classificati

J95.0

Poremećaj funkcije veštačkog otvora dušnika
Dysfunctio tracheostomatis

J95.1

Akutno popuštanje funkcije pluća posle operacije grudnog koša
Insufficientia pulmonum acuta post operationem thoracalem

J95.2

Akutno popuštanje funkcije pluća posle operacije van grudnog koša
Insufficientia pulmonum acuta post operationem extrathoracalem

J95.3

Hronično popuštanje funkcije pluća posle operacije
Insufficientia pulmonum postoperativa chronica

J95.4

Mendelsonov sindrom
Syndroma Mendelson

J95.5

Suženje ispod glasnica posle medicinske intervencije
Stenosis subglottica post interventiones

J95.8

Drugi respiratorni poremećaji posle medicinskih intervencija
Disordines respiratoriii postprocedurales, alii

J95.9

Respiratorni poremećaj posle medicinskih intervencija, neoznačen
Disordo respiratorium postprocedurales, non specificatum

J96

Respiratorna insuficijencija, neklasifikovana na drugom mestu
Insufficientia respiratoria, non alibi classificata

J96.0

Akutna respiratorna insuficiencija
Insufficientia respiratoria acuta

J96.1

Hronična respiratorna insuficiencija
Insufficientia respiratoria chronica

J96.9

Respiratorna insuficiencija, neoznačena
Insufficientia respiratoria, non specificata

J98

Drugi respiratorni poremećaji
Disordines respiratorii alii

J98.0

Bolesti dušnika, neklasifikovane na drugom mestu
Morbi bronchi, non alibi classificati

J98.1

Nepotpuno širenje mehurića pluća – kolaps pluća
Collapsus pulmonum

J98.2

Intersticijski emfizem
Emphysema interstitiale

J98.3

Kompezatorni emfizem
Emphysema compensatorium

J98.4

Drugi poremećaji pluća
Disordines pulmonum, alii

J98.5

Bolesti medijastinuma, neklasifikovane
Morbi mediastini, non alibi classificati

J98.6

Poremećaji dijafragme
Disordines diaphragmatis

J98.8

Drugi označeni respiratorni poremećaji
Disordines respiratoriii alii, specificati

J98.9

Respiratorni poremećaj neoznačen
Disordo respiratorius, non specificatus

J99

Respiratorni poremećaji u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines respiratorii in morbis alibi classificatis

J99.0

Reumatoidna bolest pluća
Morbus pulmonum rheumatoides

J99.1

Respiratorni pormećaji u drugim difuznim bolestima vezivnog tkiva
Disordines respiratorii in morbis textus connexivi diffusis

J99.8

Respiratorni poremećaji u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines respiratorii in morbis aliis alibi classificatis

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.