Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J90

Pleuralni izliv, neklasifikovan na drugom mestu
Effusio pleurae non alibi classificata

J91

Pleuralni izliv u stanjima klasifikovanim na drugom mestu
Effusio pleurae in condicionibus alibi classificatis

J92

Pleuralne naslage („plak”)
Lamella pleuralis

J92.0

Pleuralni plak sa azbestozom
Lamella pleuralis cum asbesto

J92.9

Pleuralni plak bez azbestoze
Lamella pleuralis sine asbesto

J93

Pneumotoraks – vazduh u slobodnom pleuralnom prostoru
Pneumothorax

J93.0

Spontani tenzioni pneumotoraks
Pneumothorax spontaneus tensionis

J93.1

Drugi spontani pneumotoraks
Pneumothorax spontaneus alius

J93.8

Drugi pneumotoraks
Pneumothorax alius

J93.9

Pneumotoraks, neoznačen
Pneumotorax, non specificatus

J94

Druga stanja pleure
Condiciones pleurae, aliae

J94.0

Hilozna tečnost u slobodnom pleuralnom prostoru
Chylothorax

J94.1

Fibroza pleuralnog prostora
Fibrothorax

J94.2

Krv u slobodnom pleuralnom prostoru
Haemothorax

J94.8

Druga označena stanja pleure
Condiciones pleurae, aliae specificatae

J94.9

Neoznačeno stanje pleure
Condicio pleurae, non specificatae

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.