MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J40

Bronhitis, neoznačen kao akutni ili hronični
Bronchitis non specificata ut acuta sive chronica

J41

Obični hronični i sluzno-gnojni bronhitis
Bronchitis simplex et mucopurulenta chronica

J41.0

Obični hronični bronhitis
Bronchitis simplex chronica

J41.1

Sluzno-gnojni hronični bronhitis
Bronchitis mucopurulenta chronica

J41.8

Mešani obični i sluzno-gnojni hronični bronhitis
Bronchitis simplex et mucopurulenta mixta

J42

Hronični bronhitis, neoznačen
Bronchitis chronica, non specificata

J43

Emfizem pluća
Emphysema pulmonum

J43.0

MacLeodov sindrom
Syndroma MacLeod

J43.1

Panlobularni emfizem
Emphysema panlobulare

J43.2

Centrololobularni emfizem
Emphysema controlobulare

J43.8

Drugi emfizem
Emphysema alium

J43.9

Emfizem, neoznačen
Emphysema, non specificatum

J44

Druga hronična opstruktivna bolest pluća
Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

J44.0

Hronična opstruktivna bolest pluća sa akutnom infekcijom donjih disajnih puteva
Morbus pulmonum obstructivus chronicus cum infectione partis tractus respiratorii inferioris acuta

J44.1

Hronična opstruktivna bolest pluća sa akutnim pogoršanjem, neoznačena
Morbus pulmonum obstructivus chronicus cum exacerbatione acutus, non specificatus

J44.8

Druga označena hronična opstruktivna bolest pluća
Morbus pulmonum obstructivus chronicus alius, specificatus

J44.9

Hronična opstruktivna bolest pluća, neoznačena
Morbus pulmonum obstructivus chronicus, non specificatus

J45

Astma
Asthma

J45.0

Prtežno alergijska astma
Asthma praedominanter allergicum

J45.1

Nealergijska astma
Asthma non allergicum

J45.8

Mešovita astma
Asthma mixtum

J45.9

Neoznačena astma
Asthma, non specificatum

J46

Astmatični status
Status asthmaticus

J47

Bronhiektazije
Bronchiectasia

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.