MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J20

Akutni bronhitis
Bronchitis acuta

J20.0

Akutni bronhitis, uzročnik Mycoplasma pneumoniae
Bronchitis per Mycoplasma pneumoniae acuta

J20.1

Akutni bronhitis, uzročnik Haemophillus influenzae
Bronchitis per Haemophillum Influenzae acuta

J20.2

Akutni bronhitis uzrokovan streptokokama
Bronchitis streptococcica acuta

J20.3

Akutni bronhitis, uzročnik Coxsackie virus
Bronchitis coxsackieviralis acuta

J20.4

Akutni bronhitis uzrokovan virusom parainfluence
Bronchitis parainfluenzoviralis acuta

J20.5

Akutni bronhitis uzrokovan respiratornim sincicijalnim virusom
Bronchitis syncytioviralis acuta

J20.6

Akutni bronhitis uzrokovan rinovirusom
Bronchitis rhinoviralis acuta

J20.7

Akutni bronhitis uzrokovan ehovirusom
Bronchitis echoviralis acuta

J20.8

Akutni bronhitis uzrokovan drugim označenim mikroorganizmima
Bronchitis acuta propter microorganismos alios, specificatos

J20.9

Akutni bronhitis, neoznačen
Bronchitis acuta, non specificata

J21

Akutni bronhiolitis
Bronchiolitis acuta

J21.0

Akutni bronhiolitis uzrokovan respiratornim sincicijalnim virusom
Bronchiolitis syncytioviralis acuta

J21.1

Akutni bronhiolitis uzrokovan humanim metapneumovirusom
Bronchiolitis hMPV acuta

J21.8

Akutni bronhiolitis uzrokovan drugim označenim mikroorganizmima
Bronchiolitis acuta propter microorganismos alios, specificatos

J21.9

Akutni bronhiolitis, neoznačen
Bronchiolitis acuta, non specificata

J22

Akutna infekcija donjih respiratornih puteva, neoznačena
Infectio respiratoria systematis inferioris acuta, non specificata

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.