MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

J00-J06

Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje

J09-J18

Grip i zapaljenje pluća

J20-J22

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje

J30-J39

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

J40-J47

Hronične bolesti donjeg dela sistema za disanje

J60-J70

Bolesti pluća uzrokovane spoljašnjim uzročnicima

J60

Pneumokonioza - Profesionalna (kopača uglja) bolest pluća uzrokovana udisanjem čestica prašine
Pneumoconiosis

J61

Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbestnih čestica i drugih mineralnih vlakana
Pneumoconiosis propter asbestum et fibras minerales alias

J62

Silikoza pluća - Profesionalna bolest uzrokovana udisanjem silikatnih čestica
Pneumoconiosis silicotica

J62.0

Pneumokonioza uzrokovana prahom talka
Pneumoconiosis pulverogenes

J62.8

Druga pneumokonioza uzrokovana prašinom silicijuma
Pneumoconiosis silicotica alia

J63

Pneumokonioza uzrokovana drugom neorganskom prašinom
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum

J63.0

Pneumokonioza uzrokovana prasinom aluminijuma
Aluminiosis pulmonum

J63.1

Fibroza pluća uzrokovana prašinom boksita
Fibrosis pulmonum boxitogenes

J63.2

Pneumokonioza uzrokovana prašinom berilijuma
Berylliosis

J63.3

Pneumokonioza uzrokovana prašinom grafita
Fibrosis pulmonum graphitogenes

J63.4

Pneumokoniza uzrokovana prašinom gvožđa
Siderosis

J63.5

Pneumokonioza uzrokovana prašinom kalaja
Stannosis

J63.8

Pneumokonioza uzrokovana drugom označenom neorganskom prašinom
Pneumoconiosis propter pulverem inorganicum alium specificatum

J64

Pneumokonioza, neoznačena
Pneumoconiosis, non specificata

J65

Pneumokonioza sa tuberkulozom
Pneumoconiosis cum tuberculosi

J66

Profesionalna bolest puteva za disanje uzrokovana označenom organskom prašinom
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum specificatum

J66.0

Bisinoza - bolest uzrokovana prasinom pamuka
Byssinosis

J66.1

Bolest prerađivača lana
Morbus fabricatoris lini

J66.2

Kanabinoza - bolest puteva za disanje uzrokovana udisanjem prašine konoplje
Cannabinosis

J66.8

Bolest puteva za disanje uzrokovana drugom označenom organskom prašinom
Morbus tractuum respiratoriorum propter pulverem organicum alium specificatum

J67

Hipersenzitivni pneumonitis uzrokovan organskom prašinom
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvarem organicum

J67.0

Farmerska pluća
Pulmones agricultoris

J67.1

Bagasoza-profesionalna bolest pluća uzrokovana udisanjem plesnive prašine
Bagassosis

J67.2

Pluća uzgaivača ptica
Pulmones amatoris avium

J67.3

Bolest pluća uzrokovana plutom
Suberosis

J67.4

Pluća proizvođača slada
Pulmones braseum producentis

J67.5

Pluća radnika sa gljivama
Pulmones operarii fungis

J67.6

Pluća strugača kore javora
Pulmones radentis Cryptostromatis corticalis

J67.7

Ventilacijsko zapaljenje mehurića pluća
Alveolitis ventilationalis

J67.8

Hipersenzitivni pneumonitis uzrokovan drugim organskim prašinama
Pneumonitis hypersensitiva propter pulvares organicos alios

J67.9

Alergijsko zapaljenje mehurića pluća, neoznačeno
Alveolitis allergica hypersensitiva, non specificata

J68

Respiratorna stanja uzrokovana udisanjem hemikalija, gasova, dimova i para
Condiciones respiratoriae propter inhalationem chemicalium, gasorum, fumorum et vaporum

J68.0

Bronhitis i pneumonitis uzrokovani hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Bronchitis et pneumonitis chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.1

Plućni edem uzrokovan hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Oedema pulmonis chemicale, gasogenes, fumogenes et vaporogenes

J68.2

Zapaljenje gornjeg dela sistema za disanje uzrokovano hemikalijama, gasovima, dimovima i parama, neklasifikovano na drugom mestu
Inflammatio tractus respiratorii superioris chemicalis, gasogenes, fumogenes et vaporogenes non alibi classificatus

J68.3

Druga akutna i subakutna stanja disajnog sistema uzrokovana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes acuti et subacuti aliae

J68.4

Hronična respiratorna stanja uzrokovana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes chronicae

J68.8

Druga respiratorna stanja uzrokovane hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, aliae

J68.9

Neoznačena respiratorna stanja uzrokovana hemikalijama, gasovima, dimovima i parama
Condiciones respiratoriae chemicales, gasogenes, fumogenes et vaporogenes, non specificatae

J69

Zapaljenje pluća uzrokovano čvrstim telima i tečnostima
Pneumonia propter corpora dura et liquores

J69.0

Zapaljenje pluća uzrokovano hranom i povraćenim sadržajem
Pneumonia alimentaria et vomitegenes

J69.1

Zapaljenje pluća uzrokovano uljima i esencijama
Pneumonia oleogenes et essentiogenes

J69.8

Zapaljenje pluća uzrokovano drugim čvrstim telima i tečnostima
Pneumonia propter materias solidas et liquores alios

J70

Respiratorna stanja uzrokovana drugim spoljašnjim uzročnicima
Condiciones respiratoriae per agentes externos alios

J70.0

Akutne plućne smetnje uzrokovane zračenjem
Manifestationes pulmonales radiationales acutae

J70.1

Hronične i druge plućne smetnje uzrokovane zračenjem
Manifestationes pulmonales radiationales chronicae et aliae

J70.2

Akutni poremećaji plućnog intersticijuma uzrokovani lekovima
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae acuti

J70.3

Hronični poremećaji plućnog intersticijuma uzrokovani lekovima
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosae chronici

J70.4

Poremećaji plućnog intersticijuma uzrokovani lekovima, neoznačeni
Disordines intersticialis pneumonis medicamentosi, non specificati

J70.8

Respiratorna stanja uzrokovana drugim označenim spoljašnjim agensima
Condiciones pulmonum per alios agentes externos specificatis

J70.9

Respiratorna stanja uzrokovana neoznačenim spoljašnjim agensima
Condiciones pulmonum per agentes externos non specificates

J80-J84

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum pluća

J85-J86

Patološka stanja donjeg dela sistema za disanje praćena gnojenjem i nekrozom tkiva

J90-J94

Druge bolesti plućne maramice

J95-J99

Druge bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.