MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

E00-E07

Choroby štítnej žľazy

E10-E14

Diabetes mellitus

E15-E16

Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E20-E35

Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním

E40-E46

Choroby z podvýživy

E40

Kvašiorkor
Morbus kwashiorkor

E41

Nutričný marazmus
Marasmus malnutritionalis

E42

Marantický kvašiorkor
Kwashiorkor marasmaticus

E43

Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
Malnutritio proteinoenergetica gravis, non specificata
105
Podvýživa - malnutrícia
Ťažká strata hmotnosti [podvýživa] [kachexia] u detí alebo u dospelých alebo chýbanie prírastku hmotnosti u detí, ktorá je minimálne 3 smerodajné odchýlky pod strednou hodnotou populácie (alebo podobná odchýlka pri inom štatistickom zisťovaní). Ak je k dispozícii len jedno meranie hmotnosti, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o ťažkú podvýživu, ak je hmotnosť 3 alebo viac smerodajných ochýlok pod strednou hodnotou zodpovedajúcej populácie.
Patrí sem:
Nutričný edém
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

E44

Proteínovo-energetická podvýživa stredného a mierneho stupňa
Malnutritio proteinoenergetica mitis et moderate gravis

E44.0

Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
Malnutritio moderata

E44.1

Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
Malnutritio proteinoenergetica mitis

E45

Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
Retardatio propter malnutritionem proteinoenergeticam

E46

Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
Malnutritio proteinoenergetica, non specificata

E50-E64

Iné nedostatky vo výžive

E65-E68

Obezita a iná nadmerná výživa

E70-E90

Metabolické poruchy

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.