Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

D50-D53

Nutriční anemie

D55-D59

Hemolytické anemie

D55

Anemie způsobená poruchami enzymů
Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.0

Anemie způsobená nedostatkem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais (G6PD)

D55.1

Anemie způsobená jinými poruchami metabolismu glutationu
Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios

D55.2

Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum

D55.3

Anemie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum

D55.8

Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
Anaemiae propter disordines enzymarum aliae

D55.9

Anemie způsobená poruchou enzymu NS
Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata

D56

Talasemie [thalassaemia]
Thalassaemia

D56.0

Alfa talasemie
Thalassaemia alpha

D56.1

Beta talasemie
Thalassaemia beta

D56.2

Delta-beta talasemie
Thalassaemia delta-beta

D56.3

Talasemický typ
Thalassaemia minax

D56.4

Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)

D56.8

Jiné talasemie
Thalassaemiae aliae

D56.9

Talasemie NS
Thalassaemia, non specificata

D57

Srpkovité poruchy
Drepanocytosis

D57.0

Srpkovitá anemie s krizí
Anaemia drepanocytorum cum crisi

D57.1

Srpkovitá anemie bez krize
Anaemia drepanocytorum sine crisi

D57.2

Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus

D57.3

Další typy srpkovité anemie
Anaemia drepanocytorum minax

D57.8

Jiné srpkovité poruchy
Morbi drepanocytorum alii

D58

Jiné dědičné hemolytické anemie
Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D58.0

Dědičná sférocytóza
Sphaerocytosis hereditaria

D58.1

Dědičná eliptocytóza
Elliptocytosis hereditaria

D58.2

Jiné hemoglobinopatie
Haemoglobinopathiae aliae

D58.8

Jiné určené dědičné hemolytické anemie
Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae

D58.9

Dědičná hemolytická anemie NS
Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata

D59

Získané hemolytické anemie
Anaemia haemolytica acquisita

D59.0

Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

D59.1

Jiné autoimunitní hemolytické anemie
Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae

D59.2

Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa

D59.3

Hemolyticko-uremický syndrom
Syndroma haemolyticouraemica

D59.4

Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia

D59.5

Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)
Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)

D59.6

Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios

D59.8

Jiné získané hemolytické anemie
Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae

D59.9

Získaná hemolytická anemie NS
Anaemia haemolytica acquisita, non specificata

D60-D64

Aplastické a jiné anemie

D65-D69

Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy

D70-D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D80-D89

Některé poruchy imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.