Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

D50-D53

Nutriční anemie

D55-D59

Hemolytické anemie

D60-D64

Aplastické a jiné anemie

D60

Získaná čistá aplázie červených krvinek (erytroblastopenie)
Aplasia erythrocytocitica pura acquisita [erythroblastopenia]

D60.0

Chronická získaná čistá aplázie červených krvinek
Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica

D60.1

Přechodná získaná čistá aplázie červených krvinek
Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva

D60.8

Jiná získaná čistá aplázie červených krvinek
Aplasiae erythrocitorum purae acuisitae aliae

D60.9

Získaná čistá aplázie červených krvinek NS
Aplasia erythrocytorum pura acquisita, non specificata

D61

Jiné aplastické anemie
Anaemiae aplasticae aliae

D61.0

Konstituční aplastická anemie
Anaemia aplastica constitutionalis

D61.1

Aplastická anemie vyvolaná léky
Anaemia aplastica medicamentosa

D61.2

Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
Anaemia aplastica propter factores externos alios

D61.3

Idiopatická aplastická anemie
Anaemia idiopathica aplastica

D61.8

Jiné určené aplastické anemie
Anaemiae aplasticae aliae, specificatae

D61.9

Aplastická anemie NS
Anaemia aplastica, non specificata

D62

Akutní posthemoragická anemie
Anaemia posthaemorrhagica acuta

D63*

Anemie při chronických nemocech zařazených jinde
Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis

D63.0*

Anemie při onemocněních novotvary (C00–D48+)
Anaemia in morbis neoplasticis

D63.8*

Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
Anaemia in morbis chronicis aliis, alibi classificatis

D64

Jiné anemie
Anaemiae aliae

D64.0

Dědičná sideroblastická anemie
Anaemia sideroblastica hereditaria

D64.1

Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D64.2

Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.3

Jiné sideroblastické anemie
Anaemiae sideroblasticae aliae

D64.4

Vrozená dyserytropoetická anemie
Anaemia dyserythoropoietica congenita

D64.8

Jiné určené anemie
Anaemiae specificatae, aliae

D64.9

Anemie NS
Anaemia, non specificata

D65-D69

Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy

D70-D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D80-D89

Některé poruchy imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.