Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

D50-D53

Nutriční anemie

D55-D59

Hemolytické anemie

D60-D64

Aplastické a jiné anemie

D65-D69

Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy

D70-D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D80-D89

Některé poruchy imunity

D80

Imunodeficience s převahou poruch protilátek
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Dědičná hypogamaglobulinemie
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinemií
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Kombinované poruchy imunity
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Nezelofův syndrom
Syndroma Nezelof

D81.5

Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Jiné kombinované poruchy imunity
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Kombinovaná porucha imunity NS
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Syndrom Wiskottův–Aldrichův
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

DiGeorgeův syndrom
Syndroma Di George

D82.2

Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epsteina–Barrové[EBV]
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Jiné běžné variabilní imunodeficience
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Běžná variabilní imunodeficience NS
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Jiné poruchy imunity
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Defekt v systému komplementu
Defectus systematis complementi

D84.8

Jiné specifikovatelné imunodeficience
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Imunodeficience NS
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidóza [sarcoidosis]
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidóza plic
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidóza mízních uzlin
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum

D86.2

Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidóza kůže
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidóza NS
Sarcoidosis, non specificata

D89

Jiné poruchy imunity nezařazené jinde
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Polyklonální hypergamaglobulinemie
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Kryoglobulinemie
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hypergamaglobulinemie NS
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.3

Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
Syndroma immunoreconstitutionis

D89.8

Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Porucha imunity NS
Disordo immunitatis, non specificatus

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.