Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

D50-D53

Nutriční anemie

D55-D59

Hemolytické anemie

D60-D64

Aplastické a jiné anemie

D65-D69

Poruchy koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy

D65

Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
Coagulatio intravascularis disseminata [sindrom defibrinacije]

D66

Dědičný nedostatek faktoru VlIl
Deficientia hereditaria factoris VIII

D67

Dědičný nedostatek faktoru IX
Deficientia hereditaria factoris IX

D68

Jiné poruchy koagulace
Defectus coagulationis alii

D68.0

Von Willebrandova nemoc
Morbus Von Willebrand

D68.1

Dědičný nedostatek faktoru XI
Deficientia hereditaria factoris XI

D68.2

Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria

D68.3

Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
Disordo haemorrhagicus proper anticoagulantes circulatorios

D68.4

Získaný nedostatek koagulačních faktorů
Deficientia factoris coagulationis acquisita

D68.5

Primární trombofilie
Thrombophilia primaria

D68.6

Jiné trombofilie
Thrombophiliae, aliae

D68.8

Jiné určené poruchy koagulace
Defectus coagulationis specificati alii

D68.9

Porucha koagulace NS
Defectus coagulationis, non specificatus

D69

Purpura a jiné krvácivé stavy
Purpura et status haemorrhagici alii

D69.0

Alergická purpura
Purpura allergica

D69.1

Kvalitativní poruchy trombocytů
Defectus trombocytorum qualitativi

D69.2

Jiné netrombocytopenické purpury
Purpurae non thrombocytopenicae aliae

D69.3

Idiopatická trombocytopenická purpura
Purpura thrombocytopenica idiopathica

D69.4

Jiná primární trombocytopenie
Thrombocytopenia primaria alia

D69.5

Sekundární trombocytopenie
Thrombocytopenia secundaria

D69.6

Trombocytopenie NS
Thrombocytopenia, non specificata

D69.8

Jiné určené krvácivé stavy
Status haemorrhagici specificati, alii

D69.9

Krvácivý stav NS
Status haemorrhagicus, non specificatus

D70-D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D80-D89

Některé poruchy imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.