MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O00

Mimoděložní těhotenství
Graviditas extrauterina

O00.0

Břišní těhotenství [graviditas abdominalis]
Graviditas abdominalis

O00.1

Tubární těhotenství
Graviditas tubaria

O00.2

Ovariální těhotenství
Graviditas ovarialis

O00.8

Jiné mimoděložní těhotenství
Graviditas extrauterina alia

O00.9

Mimoděložní těhotenství NS
Graviditas extrauterina, non specificata

O01

Zásněť hroznová [mola hydatidosa]
Mola hydatidosa

O01.0

Klasická mola hydatidosa
Mola hydatidosa simplex

O01.1

Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
Mola hydatidosa incompleta et partialis

O01.9

Mola hydatidosa NS
Mola hydatidosa non specificata

O02

Jiné anomálie plodového vejce
Eventus conceptionis abnormalis alius

O02.0

Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
Ovum laesum et mola non hydatidosa

O02.1

Zamlklý (nevypuzený) potrat
Abortus imperfectus

O02.8

Jiné určené anomálie plodového vejce
Eventus conceptionalis abnormalis alius non specificatus

O02.9

Jiné anomálie plodového vejce NS
Eventus conceptionalis abnormalis, non specificatus

O03

Samovolný potrat [abortus spontaneus]
Abortus spontaneus

O03.0

Samovolný potrat [abortus spontaneus], neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O03.1

Samovolný potrat [abortus spontaneus], neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O03.2

Samovolný potrat [abortus spontaneus], neúplný potrat komplikovaný embolizací

O03.3

Samovolný potrat [abortus spontaneus], neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O03.4

Samovolný potrat [abortus spontaneus], neúplný potrat bez komplikací

O03.5

Samovolný potrat [abortus spontaneus], Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O03.6

Samovolný potrat [abortus spontaneus], Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O03.7

Samovolný potrat [abortus spontaneus], Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O03.8

Samovolný potrat [abortus spontaneus], Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O03.9

Samovolný potrat [abortus spontaneus], Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O04

Lékařský potrat
Abortus medicalis

O04.0

Lékařský potrat, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O04.1

Lékařský potrat, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O04.2

Lékařský potrat, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O04.3

Lékařský potrat, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O04.4

Lékařský potrat, neúplný potrat bez komplikací

O04.5

Lékařský potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O04.6

Lékařský potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O04.7

Lékařský potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O04.8

Lékařský potrat, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O04.9

Lékařský potrat, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O05

Jiný potrat
Abortus alius

O05.0

Jiný potrat, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O05.1

Jiný potrat, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O05.2

Jiný potrat, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O05.3

Jiný potrat, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O05.4

Jiný potrat, neúplný potrat bez komplikací

O05.5

Jiný potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O05.6

Jiný potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O05.7

Jiný potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O05.8

Jiný potrat, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O05.9

Jiný potrat, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O06

Potrat NS
Abortus non specificatus

O06.0

Potrat NS, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O06.1

Potrat NS, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O06.2

Potrat NS, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O06.3

Potrat NS, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O06.4

Potrat NS, neúplný potrat bez komplikací

O06.5

Potrat NS, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O06.6

Potrat NS, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O06.7

Potrat NS, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O06.8

Potrat NS, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O06.9

Potrat NS, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07

Nezdařený pokus o potrat
Abortus temptatus inefficax

O07.0

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Abortus medicalis inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus

O07.0

Nezdařený pokus o potrat, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Abortus medicalis inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus

O07.0.0

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.0.1

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.0.2

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.0.3

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.0.4

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat bez komplikací

O07.0.5

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.0.6

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.0.7

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.0.8

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.0.9

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.1

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Abortus medicalis inefficax propter hemorrhagiam retardatam sine gravem complicatus

O07.1

Nezdařený pokus o potrat, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Abortus medicalis inefficax propter hemorrhagiam retardatam sine gravem complicatus

O07.1.0

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.1.1

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.1.2

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.1.3

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.1.4

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, neúplný potrat bez komplikací

O07.1.5

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.1.6

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.1.7

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.1.8

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.1.9

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.2

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací
Abortus medicalis inefficax propter emboliam complicatus

O07.2

Nezdařený pokus o potrat, neúplný potrat komplikovaný embolizací
Abortus medicalis inefficax propter emboliam complicatus

O07.2.0

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.2.1

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.2.2

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.2.3

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.2.4

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, neúplný potrat bez komplikací

O07.2.5

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.2.6

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.2.7

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.2.8

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.2.9

Nezdařený lékařský potrat‚ komplikovaný embolizací, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.3

Nezdařený pokus o potrat, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Abortus medicalis inefficax, cum complicationibus aliis et non specificatis

O07.3

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
Abortus medicalis inefficax, cum complicationibus aliis et non specificatis

O07.3.0

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.3.1

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.3.2

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.3.3

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.3.4

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat bez komplikací

O07.3.5

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.3.6

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.3.7

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.3.8

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.3.9

Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.4

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
Abortus medicalis inefficax, sine complicationibus

O07.4

Nezdařený pokus o potrat, neúplný potrat bez komplikací
Abortus medicalis inefficax, sine complicationibus

O07.4.0

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.4.1

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.4.2

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.4.3

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.4.4

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, neúplný potrat bez komplikací

O07.4.5

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.4.6

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.4.7

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.4.8

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.4.9

Nezdařený lékařský potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.5

Nezdařený pokus o potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Abortus inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus alius, non specificatus

O07.5

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve
Abortus inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus alius, non specificatus

O07.5.0

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.5.1

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.5.2

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.5.3

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.5.4

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, neúplný potrat bez komplikací

O07.5.5

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.5.6

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.5.7

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.5.8

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.5.9

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.6

Nezdařený pokus o potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Abortus temptatus inefficax propter haemorrhagiam retardatam gravem complicatus alius, non specificatus

O07.6

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením
Abortus temptatus inefficax propter haemorrhagiam retardatam gravem complicatus alius, non specificatus

O07.6.0

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.6.1

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.6.2

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.6.3

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.6.4

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, neúplný potrat bez komplikací

O07.6.5

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.6.6

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.6.7

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.6.8

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.6.9

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný prodlouženým nebo nadměrnýmkrvácením, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.7

Nezdařený pokus o potrat, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací
Abortus temptatus inefficax propter emboliam comlicatus alius et non specificatus

O07.7

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií
Abortus temptatus inefficax propter emboliam comlicatus alius et non specificatus

O07.7.0

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.7.1

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.7.2

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.7.3

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.7.4

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, neúplný potrat bez komplikací

O07.7.5

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.7.6

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.7.7

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.7.8

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.7.9

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat‚ komplikovaný embolií, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.8

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
Abortus temptatus inefficax cum complicatus alius, non specificatus

O07.8

Nezdařený pokus o potrat, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Abortus temptatus inefficax cum complicatus alius, non specificatus

O07.8.0

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.8.1

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.8.2

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.8.3

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.8.4

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, neúplný potrat bez komplikací

O07.8.5

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.8.6

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.8.7

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.8.8

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.8.9

Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O07.9

Nezdařený pokus o potrat, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
Abortus temptatus inefficax sine complicationibus alius, non specificatus

O07.9

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
Abortus temptatus inefficax sine complicationibus alius, non specificatus

O07.9.0

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.9.1

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.9.2

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O07.9.3

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.9.4

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, neúplný potrat bez komplikací

O07.9.5

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O07.9.6

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O07.9.7

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O07.9.8

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O07.9.9

Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa
Infectio tractus genitalis et pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.0.0

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.0.1

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.0.2

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.0.3

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.0.4

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.0.5

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.0.6

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.0.7

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.0.8

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.0.9

Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.1

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.1.0

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.1.1

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.1.2

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.1.3

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.1.4

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.1.5

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.1.6

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.1.7

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.1.8

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.1.9

Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.2

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací
Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.2.0

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.2.1

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.2.2

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.2.3

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.2.4

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.2.5

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.2.6

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.2.7

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.2.8

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.2.9

Embolie po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.3

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.3

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem

O08.3.0

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.3.1

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.3.2

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.3.3

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.3.4

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.3.5

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.3.6

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.3.7

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.3.8

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.3.9

Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.4

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací
Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.4

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Insufficientia renalis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.4.0

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.4.1

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.4.2

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.4.3

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.4.4

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.4.5

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.4.6

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.4.7

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.4.8

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.4.9

Selhání ledvin po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.5

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve
Disordines metabolismi post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.5.0

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.5.1

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.5.2

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.5.3

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.5.4

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.5.5

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.5.6

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.5.7

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.5.8

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.5.9

Poruchy přeměny látek po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.6

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením
Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa
Laesio organorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

O08.6.0

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.6.1

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.6.2

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.6.3

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.6.4

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.6.5

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.6.6

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.6.7

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.6.8

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.6.9

Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu‚ mimoděložním těhotenství a molahydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.7

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací
Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.7

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Complicationes venarum post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, aliae

O08.7.0

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.7.1

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.7.2

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.7.3

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.7.4

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.7.5

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.7.6

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.7.7

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.7.8

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.7.9

Jiné žilní komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.8

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem aliae

O08.8

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi
Complicationes post abortum, graviditatem ectopicam et molarem aliae

O08.8.0

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.8.1

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.8.2

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.8.3

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.8.4

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, neúplný potrat bez komplikací

O08.8.5

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.8.6

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.8.7

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.8.8

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.8.9

Jiné komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O08.9

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, non specificata

O08.9

Komplikace po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa NS
Complicatio post abortum, graviditatem ectopicam et molarem, non specificata

O08.9.0

Neúplný potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.9.1

Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.9.2

Neúplný potrat komplikovaný embolizací

O08.9.3

Neúplný potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.9.4

Neúplný potrat bez komplikací

O08.9.5

Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve

O08.9.6

Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením

O08.9.7

Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací

O08.9.8

Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi

O08.9.9

Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.