MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O20

Krvácení v časném těhotenství
Haemorrhagia in graviditate initiali

O20.0

Hrozící potrat
Abortus imminens

O20.8

Jiné krvácení v časném těhotenství
Haemorrhagia in graviditate initiali alia

O20.9

Krvácení v časném těhotenství NS
Haemorrhagia in graviditate initiali non specificata

O21

Nadměrné zvracení v těhotenství [hyperemesis gravidarum]
Hyperemesis in graviditate

O21.0

Mírná hyperemesis gravidarum
Hyperemesis gravidae mitis

O21.1

Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico

O21.2

Pozdní zvracení v těhotenství
Vomitus gravidae tardus

O21.8

Jiné zvracení komplikující těhotenství
Hyperemesis gravidae complicata alia

O21.9

Zvracení v těhotenství NS
Hyperemesis gravidae, non specificata

O22

Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství
Complicationes venarum gravidae

O22.0

Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
Varicaes extremitatis inferioris gravidae

O22.1

Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
Varices genitaliorum gravidae

O22.2

Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
Trombophlebitis gravidae superficialis

O22.3

Hluboká flebotrombóza v těhotenství
Thrombophlebitis gravidae profunda

O22.4

Hemoroidy v těhotenství
Haemorrhoides gravidae

O22.5

Mozková venózní trombóza v těhotenství
Thrombosis venarum cerebri gravidae

O22.8

Jiné žilní komplikace v těhotenství
Complicationes venarum gravidae aliae

O22.9

Žilní komplikace v těhotenství NS
Complicatio venarum gravidae, non specificata

O23

Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.0

Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
Pyelonephritis in graviditate

O23.1

Infekce močového měchýře v těhotenství
Cystitis in graviditate

O23.2

Infekce močové trubice v těhotenství
Urethritis in graviditate

O23.3

Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
Infectiones partium tractus urinarii aliarum in graviditate

O23.4

Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
Infectiones tractus urinarii in graviditate, non specificatae

O23.5

Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
Infectiones tractus genitalis in graviditate

O23.9

Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O24

Diabetes mellitus v těhotenství
Diabetes mellitus in graviditate

O24.0

Dříve existující diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus praeexistens, insulinum-dependens

O24.1

Dříve existující diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus praeexistens, non-insulinum-dependens

O24.2

Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
Diabetes mellitus praeexistens malnutritionalis

O24.3

Dříve existující diabetes mellitus NS
Diabetes mellitus praeexistens, non specificatus

O24.4

Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
Diabetes mellitus in graviditate ortus

O24.9

Diabetes mellitus v těhotenství NS
Diabetes mellitus in graviditate, non specificatus

O25

Malnutrice v těhotenství
Malnutritio gravidae

O26

Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství
Curatio matris propter alias conditiones praedominantes coniunctas cum graviditate

O26.0

Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis

O26.1

Nízká váha získaná v těhotenství
Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

O26.2

Péče v těhotenství pro habituální potrácení
Curatio feminae propter abortum spontaneum antecedentem

O26.3

Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta

O26.4

Herpes gestationis
Herpes gestationalis

O26.5

Hypotenzní syndrom matky
Hypotensio arterialis gravidae

O26.6

Poruchy jater v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Disordines hepatis in graviditate, partu et puerperio

O26.7

Subluxace spony stydké v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

O26.8

Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
Status cum graviditate coniuncti alii, specificati

O26.9

Stavy spojené s těhotenstvím NS
Status cum graviditate coniunctus, non specificatus

O28

Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.0

Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky
Status haematologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.1

Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky
Status biochemicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.2

Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky
Status cytologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.3

Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky
Status ultrasonorus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.4

Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky
Status radiologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus

O28.5

Abnormální chromozomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky
Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, proba antenatali detectus

O28.8

Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, alius

O28.9

Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
Status matris abnormalis, proba antenatali detectus, non specificatus

O29

Komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Complicationes anaesthesionales, per graviditatem

O29.0

Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Complicationes pulmonales anaesthesionales, per graviditatem

O29.1

Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Complicationes cardiacae anaesthesionalis, per graviditatem

O29.2

Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v průběhu těhotenství
Complicationes systematis nervosi centralis anaestesionales, per graviditatem

O29.3

Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
Reactio toxica ad anaestesiam localem, per graviditatem

O29.4

Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestezií v průběhu těhotenství
Cephalea propter anesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem

O29.5

Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestezie v průběhu těhotenství
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per graviditatem, aliae

O29.6

Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
Intubatio inefficax sive difficile facta, per graviditatem

O29.8

Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství
Complicationes anaestesionales, per graviditatem, aliae

O29.9

Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS
Complicatio anaesthesionalis, per graviditatem, non specificata

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.