MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

O00-O08

Těhotenství končící potratem

O10-O16

Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodua v šestinedělí

O20-O29

Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím

O30-O48

Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům

O60-O75

Komplikace porodu

O80-O84

Porod

O85-O92

Komplikace spojené převážně s šestinedělím

O85

Puerperální sepse
Sepsis puerperalis

O86

Jiné puerperální infekce
Infectiones puerperales aliae

O86.0

Infekce porodnické operační rány
Infectio vulneris chirurgici obstetricii

O86.1

Jiné infekce genitálního ústrojí po porodu
Infectio tractus genitalis, alia, post partum

O86.2

Infekce močového ústrojí po porodu
Infectio tractus urinarii, post partum

O86.3

Jiné infekce urogenitálního ústrojí po porodu
Infectiones tractus genitourinarii aliae, post partum

O86.4

Pyrexie neznámého původu po porodu
Temperatura postpartualis, causa ignota

O86.8

Jiné určené puerperální infekce
Infectiones puerperales aliae, specificatae

O87

Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí
Complicationes venosae puerperales

O87.0

Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
Thrombophlebitis puerperalis, superficialis

O87.1

Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
Thrombophlebitis profunda puerperalis

O87.2

Hemoroidy v šestinedělí
Haemorrhoides puerperales

O87.3

Mozková žilní trombóza v šestinedělí
Thrombosis venosa cerebralis in puerperio

O87.8

Jiné žilní komplikace v šestinedělí
Complicationes venosae puerperales aliae

O87.9

Žilní komplikace v šestinedělí NS
Complicatio venosa puerperalis, non specificata

O88

Embolie v gestaci
Embolia obstetricia

O88.0

Vzduchová embolie v gestaci
Embolia aero obstetricia

O88.1

Embolie plodovou vodou v gestaci
Embolia fluido amniotico

O88.2

Tromboembolie v gestaci
Embolia coagulo sanguinis obstetricia

O88.3

Embolie hnisavá a septická v gestaci
Embolia septica et pyemica obstetricia

O88.8

Jiná embolie v gestaci
Embolia obstetricia alia

O89

Komplikace anestezie v šestinedělí
Complicationes anaesthesionales, per puerperium

O89.0

Plicní komplikace anestezie v šestinedělí
Complicationes pulmonales anaestesionales, per puerperium

O89.1

Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí
Complicationes cardiacae anaestesionales, per puerperium

O89.2

Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestezií v šestinedělí
Complicationes sistematis nervorum centralis anaesthesionales, per puerperium

O89.3

Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
Reactio toxica propter anaesthesiam localem, per puerperium

O89.4

Spinální a epidurální anestezie v šestinedělí vyvolávající bolesti hlavy
Cephaliea propter anaesthesiam spianlem et epiduralem, per puerperium

O89.5

Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per puerperium, aliae

O89.6

Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
Intubatio inefficax sive difficilis, per puerperium

O89.8

Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
Complicationes anaesthesionales, per puerperium, aliae

O89.9

Komplikace anestezie v šestinedělí NS
Complicatio anaesthesionalis, per puerperium, non specificata

O90

Komplikace šestinedělí nezařazené jinde
Complicationes puerperales, non alibi classificatae

O90.0

Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
Ruptura vulneris sectiones caesarea facti

O90.1

Dehiscence nebo rozpad porodnické rány hráze (perinea)
Ruptura vulneris perinealis obstetriciae

O90.2

Hematom porodnické rány
Haematoma vulneris obstetricii

O90.3

Kardiomyopatie v šestinedělí
Cardiomyopathia puerperalis

O90.4

Poporodní akutní selhání ledvin
Insuficientia renalis postpartualis acuta

O90.5

Tyreoiditida po porodu
Thyroiditis postpartualis

O90.8

Jiné komplikace šestinedělí nezařazené jinde
Complicationes puerperales aliae, non alibi classificatae

O90.9

Komplikace šestinedělí NS
Complicatio puerperalis, non specificata

O91

Onemocnění prsu spojené s porodem
Mastitis per lactationem

O91.0

Infekce bradavky spojené s porodem
Infectio papille mammae cum lactatione associata

O91.1

Absces prsu spojený s porodem
Abscessus mammae per lactationem

O91.2

Nehnisavý zánět prsu (nepurulentní mastitida) spojený s porodem
Mastitis non purulenta per lactationem

O92

Jiná onemocnění prsu a poruchy laktace spojené s porodem
Disordines mammae et lactationes alii

O92.0

Retrakce bradavky spojená s porodem
Papilla mammae post partum et per puerperium retracta

O92.1

Prasklina bradavky spojená s porodem
Fissura papillae mammae post partum et per puerperium

O92.2

Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
Morbi mammae post partum alii, non specificati

O92.3

Agalakcie
Agalactia

O92.4

Hypogalakcie
Hypogalactia

O92.5

Potlačená laktace
Agalactia arteficialis

O92.6

Galaktorea
Galactorrhoea

O92.7

Jiné a NS poruchy laktace
Disordines lactationales alii, non specificata

O94-O99

Jiné porodnické stavy nezařazené jinde

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.