MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V50

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem

V50.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V50.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V50.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V50.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V50.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V50.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V50.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V50.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V50.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s chodcem nebo zvířetem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V51

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem

V51.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V51.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V51.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V51.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V51.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V51.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V51.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V51.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V51.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jízdním kolem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V52

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem

V52.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V52.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V52.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V52.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V52.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V52.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V52.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V52.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V52.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V53

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním

V53.0

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V53.1

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V53.2

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V53.3

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V53.4

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V53.5

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V53.6

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V53.7

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V53.9

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážces automobilem osobním‚ dodávkovým či lehkým nákladním, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V54

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem

V54.0

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V54.1

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V54.2

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V54.3

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V54.4

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V54.5

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V54.6

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V54.7

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V54.9

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V55

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem

V55.0

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V55.1

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V55.2

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V55.3

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V55.4

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V55.5

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V55.6

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V55.7

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V55.9

Člen osádky dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při srážce seželezničním vlakem nebo železničním vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V56

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem

V56.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V56.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V56.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V56.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V56.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V56.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V56.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V56.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V56.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s jiným nemotorovým vozidlem, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V57

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou

V57.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V57.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V57.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V57.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V57.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V57.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V57.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V57.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V57.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přisrážce s pevnou překážkou, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V58

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky

V58.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V58.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V58.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V58.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V58.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V58.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V58.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V58.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V58.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě bez srážky, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách

V59.0

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V59.0.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.0.1

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.0.2

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.0.3

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.0.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.0.5

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.0.6

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.0.7

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.0.9

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V59.1

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.1.0

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.1.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.1.2

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.1.3

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.1.4

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.1.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.1.6

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.1.7

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.1.9

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.2

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2.0

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2.1

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2.2

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2.3

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.2.4

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.2.5

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.2.6

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.2.7

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.2.9

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly přineprovozní (mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.3

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3.0

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3.1

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3.2

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3.3

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.3.4

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.3.5

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.3.6

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.3.7

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.3.9

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového či lehkého nákladního auta zraněný při neurčenéneprovozní (mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.4

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě

V59.4.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.4.1

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.4.2

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.4.3

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.4.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.4.5

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.4.6

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.4.7

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.4.9

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.5

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě

V59.5.0

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.5.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.5.2

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.5.3

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.5.4

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.5.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.5.6

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.5.7

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.5.9

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.6

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě

V59.6

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.6.0

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.6.1

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.6.2

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.6.3

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.6.4

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.6.5

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.6.6

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.6.7

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.6.9

Neurčený člen osádky zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly připrovozní (silniční) nehodě, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.7

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.8

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách

V59.8.0

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.8.1

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.8.2

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.8.3

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.8.4

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.8.5

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.8.6

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.8.7

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.8.9

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných určených dopravních nehodách, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.9

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přijiných a neurčených dopravních nehodách, neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V59.9

Člen osádky (kterýkoliv) dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přineurčené provozní (silniční) nehodě

V59.9.0

Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.9.1

Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.9.2

Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.9.3

Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V59.9.4

Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V59.9.5

Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.9.6

Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V59.9.7

Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V59.9.9

Neurčený člen osádky dodávkového či lehkého nákladního automobilu zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.