MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V80

Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný přidopravní nehodě

V80.0

Jezdec nebo člen osádky zraněný pádem nebo shozením ze zvířete nebo z vozidlataženého zvířetem při nehodě bez srážky

V80.1

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem

V80.2

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem

V80.3

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem

V80.4

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s automobilem osobním‚ dodávkovým‚nákladním lehkým‚ těžkým nebo autobusem

V80.5

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem

V80.6

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničnímvozidlem

V80.7

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem

V80.8

Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebostojícím předmětem)

V80.9

Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách

V81

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný přidopravní nehodě

V81.0

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážces motorovým vozidlem při neprovozní nehodě

V81.1

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážces motorovým vozidlem při provozní nehodě

V81.2

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s nebonárazem železničním vozem

V81.3

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při srážce s jinýmpředmětem

V81.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku neboželezničního vozidla

V81.5

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádem v železničnímvlaku nebo železničním vozidle

V81.6

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný pádemz železničního vlaku nebo železničního vozidla

V81.7

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při vykolejení bezpředcházející srážky

V81.8

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při jiných určenýchželezničních nehodách

V81.9

Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při neurčenéželezniční nehodě

V82

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě

V82.0

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s motorovým vozidlem přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V82.1

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s motorovým vozidlem při provozní(silniční) nehodě

V82.2

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem s železničnímvozem

V82.3

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem

V82.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy

V82.5

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy

V82.6

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy

V82.7

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky

V82.8

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených dopravních (silničních)nehodách

V82.9

Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě

V83

Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostoryzraněný při dopravní nehodě

V83.0

Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V83.1

Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V83.2

Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V83.3

Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční)nehodě

V83.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla

V83.5

Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V83.6

Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V83.7

Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční)nehodě

V83.9

Neurčený člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V84

Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněnýpři dopravní nehodě

V84.0

Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V84.1

Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V84.2

Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V84.3

Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční)nehodě

V84.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělskéhovozidla

V84.5

Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V84.6

Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V84.7

Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční)nehodě

V84.9

Neurčený člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V85

Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V85.0

Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V85.1

Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě

V85.2

Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V85.3

Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční)nehodě

V85.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla

V85.5

Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V85.6

Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V85.7

Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V85.9

Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V86

Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně promimosilniční provoz‚ zraněný při dopravní nehodě

V86.0

Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V86.1

Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný připrovozní (silniční) nehodě

V86.2

Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněná připrovozní (silniční) nehodě

V86.3

Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚zraněný při provozní (silniční) nehodě

V86.4

Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zcela terénního nebo jinéhomimosilničního motorového vozidla

V86.5

Řidič zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V86.6

Cestující zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněný přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V86.7

Osoba vně zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidla‚ zraněná přineprovozní (mimosilniční) nehodě

V86.9

Neurčený člen osádky zcela terénního nebo jiného mimosilničního motorového vozidlazraněný při neprovozní nehodě

V87

Provozní (silniční) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobem dopravyoběti

V87.0

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a dvou nebotříkolovým motorovým vozidlem

V87.1

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi jiným motorovým vozidlem a dvounebo tříkolovým motorovým vozidlem

V87.2

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi automobilem osobním a dodávkovýmnebo lehkým nákladním

V87.3

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem

V87.4

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osobním automobilem a těžkýmnákladním vozidlem

V87.5

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlema autobusem

V87.6

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi železničním vlakem nebo železničnímvozidlem a osobním automobilem

V87.7

Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly

V87.8

Osoba zraněná při jiných určených (provozních)(silničních) dopravních nehodáchmotorového vozidla‚ bez srážky

V87.9

Osoba zraněná při jiných určených (provozních) dopravních nehodách nemotorovéhovozidla (se srážkou)(bez srážky)

V88

Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobemdopravy oběti

V88.0

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a dvounebo tříkolovým motorovým vozidlem

V88.1

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jiným motorovým vozidlema dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem

V88.2

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi automobilem osobníma dodávkovým nebo lehkým nákladním

V88.3

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilema autobusem

V88.4

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilema těžkým nákladním vozidlem

V88.5

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlema autobusem

V88.6

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi železničním vlakem neboželezničním vozidlem a osobním automobilem

V88.7

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovýmivozidly

V88.8

Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilničních) dopravních nehodách‚bez srážky‚ týkajících se motorového vozidla

V88.9

Osoba zraněná při jiných určených neprovozních (mimosilniční) dopravních nehodách(se srážkou)(bez srážky)‚ týkajících se nemotorového vozidla

V89

Nehoda motorověho nebo nemotorového vozidla‚ typ vozidla neurčen

V89.0

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla

V89.1

Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla

V89.2

Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla

V89.3

Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla

V89.9

Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.