MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V70

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem

V70.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V70.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V70.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V70.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V70.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V70.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V70.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V70.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V70.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V71

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem

V71.0

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V71.1

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V71.2

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V71.3

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V71.4

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V71.5

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V71.6

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V71.7

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V71.9

Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V72

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem

V72.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V72.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V72.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V72.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V72.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V72.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V72.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V72.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V72.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovýmvozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V73

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním

V73.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V73.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V73.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V73.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V73.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V73.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V73.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V73.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V73.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním‚dodávkovým nebo lehkým nákladním, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V74

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem

V74.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V74.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V74.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V74.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V74.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V74.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V74.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V74.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V74.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem neboautobusem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V75

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem

V75.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V75.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V75.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V75.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V75.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V75.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V75.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V75.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V75.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem neboželezničním vozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V76

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem

V76.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V76.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V76.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V76.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V76.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V76.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V76.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V76.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V76.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V77

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem)

V77.0

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V77.1

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V77.2

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V77.3

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V77.4

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V77.5

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V77.6

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V77.7

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V77.9

Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připevněným nebo stojícím předmětem), neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V78

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky

V78.0

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V78.1

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V78.2

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V78.3

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V78.4

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V78.5

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V78.6

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V78.7

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V78.9

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách

V79.0

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V79.0.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.0.1

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.0.2

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.0.3

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.0.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.0.5

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.0.6

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.0.7

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.0.9

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě

V79.1

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.1.0

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.1.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.1.2

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.1.3

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.1.4

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.1.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.1.6

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.1.7

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.1.9

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při neprovozní(mimosilniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.2

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.2

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě

V79.2.0

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.2.1

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.2.2

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.2.3

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.2.4

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.2.5

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.2.6

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.2.7

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.2.9

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při neprovozní nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.3

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.3

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě

V79.3.0

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.3.1

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.3.2

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.3.3

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.3.4

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.3.5

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.3.6

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.3.7

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.3.9

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené neprovozní (mimosilniční)nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.4

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě

V79.4.0

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.4.1

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.4.2

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.4.3

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.4.4

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.4.5

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.4.6

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.4.7

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.4.9

Řidič zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní (silniční)nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.5

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě

V79.5.0

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.5.1

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.5.2

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.5.3

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.5.4

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.5.5

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.5.6

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.5.7

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.5.9

Cestující zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.6

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě

V79.6

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.6.0

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.6.1

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.6.2

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.6.3

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.6.4

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.6.5

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.6.6

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.6.7

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.6.9

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při srážce s jinými a neurčenými motorovýmivozidly při provozní (silniční) nehodě, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.7

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.8

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách

V79.8.0

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.8.1

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.8.2

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.8.3

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.8.4

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.8.5

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.8.6

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.8.7

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.8.9

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při jiných určených dopravních nehodách, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.9

Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách, neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.9

Člen osádky (kterýkoliv) autobusu zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě

V79.9.0

Řidič zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.9.1

Cestující zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.9.2

Osoba vně vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.9.3

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě

V79.9.4

Osoba zraněná při nastupování nebo vystupování

V79.9.5

Řidič zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.9.6

Cestující zraněný při provozní (silniční) nehodě

V79.9.7

Osoba vně vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě

V79.9.9

Neurčený člen osádky autobusu zraněný při provozní (silniční) nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.