MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

V01-V09

Chodec zraněný při dopravní nehodě

V10-V19

Cyklista zraněný při dopravní nehodě

V20-V29

Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě

V30-V39

Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě

V40-V49

Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě

V50-V59

Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný přidopravní nehodě

V60-V69

Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě

V70-V79

Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě

V80-V89

Jiné nehody při pozemní dopravě

V90-V94

Nehody při vodní dopravě

V95-V97

Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem

V98-V99

Jiné a neurčené dopravní nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavení neživotným mechanickým silám

W50-W64

Vystavení životným mechanickým silám

W65-W74

Náhodné (u)tonutí a potopení

W75-W84

Jiná náhodná ohrožení dýchání

W85-W99

Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu

X00-X09

Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům

X10-X19

Kontakt s horkem a horkými látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami

X30-X39

Vystavení přírodním silám

X40-X49

Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení

X50-X57

Přetížení‚ cestování a strádání

X58-X59

Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům

X60-X84

Úmyslné sebepoškození

X85-Y09

Napadení (útok)

Y10-Y34

Případ (událost) nezjištěného úmyslu

Y35-Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40-Y59

Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků přiléčebném použití

Y60-Y69

Nehody u pacientů při zdravotní péči

Y70-Y82

Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) přidiagnostickém výkonu nebo léčebné péči

Y70

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami)

Y70.0

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y70.1

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y70.2

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y70.3

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y70.8

Nežádoucí příhody související s anesteziologickými přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y71

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami)

Y71.0

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y71.1

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y71.2

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y71.3

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y71.8

Nežádoucí příhody související s kardiovaskulárními přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y72

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami)

Y72.0

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y72.1

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y72.2

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y72.3

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y72.8

Nežádoucí příhody související s ušními‚ nosními‚ krčními přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y73

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami)

Y73.0

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y73.1

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y73.2

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y73.3

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y73.8

Nežádoucí příhody související s gastroenterologickými a urologickými přístroji(pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y74

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití

Y74.0

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití, diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y74.1

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití, léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y74.2

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití, protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y74.3

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití, chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y74.8

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) pro celkové nemocničnía osobní použití, rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y75

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami)

Y75.0

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y75.1

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y75.2

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y75.3

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y75.8

Nežádoucí příhody související s neurologickými přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y76

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami)

Y76.0

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y76.1

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y76.2

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y76.3

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y76.8

Nežádoucí příhody související s porodnickými a gynekologickými přístroji(pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y77

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami)

Y77.0

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y77.1

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y77.2

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y77.3

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y77.8

Nežádoucí příhody související s očními přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y78

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami)

Y78.0

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y78.1

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y78.2

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y78.3

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y78.8

Nežádoucí příhody související s radiologickými přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y79

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami)

Y79.0

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami), diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y79.1

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami), léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y79.2

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami), protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y79.3

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami), chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y79.8

Nežádoucí příhody související s ortopedickými přístroji (pomůckami), rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y80

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny

Y80.0

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny, diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y80.1

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny, léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y80.2

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny, protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y80.3

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny, chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y80.8

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) fyzikální medicíny, rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y81

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie

Y81.0

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie, diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y81.1

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie, léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y81.2

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie, protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y81.3

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie, chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y81.8

Nežádoucí příhody související s přístroji (pomůckami) obecné a plastickéchirurgie, rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y82

Nežádoucí příhody související s jinými a neurčenými lékařskými přístroji(pomůckami)

Y82.0

Diagnostické a monitorovací přístroje (pomůcky)

Y82.1

Léčebné (nechirurgické) a rehabilitační přístroje (pomůcky)

Y82.2

Protetické a jiné implantáty‚ materiály a přídatné pomůcky

Y82.3

Chirurgické nástroje‚ materiály a přístroje (pomůcky)(včetně stehů)

Y82.8

Rozličné přístroje (pomůcky) nezařazené jinde

Y83-Y84

Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakcepacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu

Y85-Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnostizařazených jinde

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.