MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S20

Površinska ozljeda prsnog koša
Laesio traumatica thoracis superficialis

S20.0

Kontuzija dojke
Contusio mammae

S20.1

Druge i nespecificirane površinske ozljede dojke
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae et non specificatae

S20.2

Kontuzija prsnog koša
Contusio thoracis

S20.3

Ostale površinske ozljede prednje torakalne stjenke
Laesiones trumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae

S20.4

Ostale površinske ozljede stražnje torakalne stijenke
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae

S20.7

Višestruke površinske ozljede prsnog koša
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices

S20.8

Površinske ozljede drugih i nespecificiranih dijelova prsnog koša
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificarum superficialis

S21

Otvorena rana prsnog koša
Vulnus apertum thoracis

S21.0

Otvorena rana dojke
Vulnus apertum mammae

S21.1

Otvorena rana prednje torakalne stijenke
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris

S21.2

Otvorena rana stražnje torakalne stijenke
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris

S21.7

Višestruke otvorene rane torakalne stijenke
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia

S21.8

Otvorena rana ostalih dijelova prsnog koša
Vulnus apertum partium thoracis aliarum

S21.9

Otvorena rana prsnog koša, nespecificiranog dijela
Vulnus apertum thoracis, parte non specificata

S22

Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice
Fractura costae(costarum), sterni and columnae vertebralis thoracalis

S22.0

Prijelom torakalnog kralješka
Fractura vertebrae thoracalis

S22.1

Višestruki prijelom torakalne kralježnice
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices

S22.2

Prijelom prsne kosti (sternuma)
Fractura sterni

S22.3

Prijelom rebra
Fractura costae

S22.4

Višestruki prijelomi rebara
Fracturae costarum multiplices

S22.5

Spljošteni prsni koš
Thorax fluitans

S22.8

Prijelom ostalih kosti prsnog koša
Fractura ossium thoracis aliorum

S22.9

Prijelom kosti prsnog koša, nespecificiranog dijela
Fractura ossis thoracis, parte non specificata

S23

Dislokacija, iščašenje i nategnuše torakalnih zglobova i ligamenata
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis

S23.0

Traumatska ruptura torakalnoga intervertebralnog diska
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis

S23.1

Dislokacija torakalnog kralješka
Luxatio vertebrae thoracalis

S23.2

Dislokacija drugih i nespecificiranih dijelova prsnog koša
Luxatio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S23.3

Iščašenje i nategnuće torakalne kralježnice
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis

S23.4

Iščašenje i nategnuće rebara i prsne kosti
Distorsio et distensio costarum et sterni

S23.5

Iščašenje i nategnuće drugih i nespecificiranih dijelova prsnog koša
Distorsio et distensio partium thoracis aliarum et non specificatarum

S24

Ozljeda živaca i kralježnične moždine u području prsnog koša
Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis

S24.0

Potres i edem torakalnog dijela kralježnične moždine
Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis

S24.1

Druge i nespecificirane ozljede torakalnog dijela kralježnične moždine
Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae et non specificatae

S24.2

Ozljeda živčanog korijena torakalne kralježnice
Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis

S24.3

Ozljeda perifernih živaca prsnog koša
Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis

S24.4

Ozljeda torakalnih simpatičkih živaca
Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium

S24.5

Ozljeda ostalih torakalnih živaca
Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum

S24.6

Ozljeda nespecificiranog živca prsnog koša
Laesio traumatica nervi thoracalis, non specificata

S25

Ozljeda torakalnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum thoracis

S25.0

Ozljeda torakalne aorte
Laesio traumatica aortae thoracalis

S25.1

Ozljeda arterije innominate ili arterije supklavije
Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae

S25.2

Ozljeda gornje šuplje vene (v. cava superior)
Laesio traumatica venae cavae superioris

S25.3

Ozljeda vene innominate ili vene supklavije
Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae

S25.4

Ozljeda plućnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum pulmonalium

S25.5

Ozljeda interkostalnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum intercostalium

S25.7

Ozljeda više torakalnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium

S25.8

Ozljeda ostalih torakalnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum

S25.9

Ozljeda nespecificirane torakalne krvne žile
Laesio traumatica vasis thoracis, non specificati

S26

Ozljeda srca
Laesio traumatica cordis

S26.0

Ozljeda srca s hemoperikardom
Laesio traumatica cordis cum haemopericardio

S26.8

Ostale ozljede srca
Laesiones traumaticae cordis aliae

S26.9

Ozljeda srca, nespecificirana
Laesio traumatica cordis, non specificata

S27

Ozljeda drugih i nespecificiranih intratorakalnih organa
Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum, non specificatorum

S27.0

Traumatski pneumotoraks
Pneumotorax traumaticus

S27.1

Traumatski hemotoraks
Haemothorax traumaticus

S27.2

Traumatski hemopneumotoraks
Haemopneumothorax traumaticus

S27.3

Druge ozljede pluća
Laesiones traumatica pulmonis aliae

S27.4

Ozljeda bronha
Laesio traumatica bronchi

S27.5

Ozljeda torakalnog dijela dušnika
Laesio traumatica partis tracheae thoracalis

S27.6

Ozljeda plućne ovojnice (pleure)
Laesio traumatica pleurae

S27.7

Višestruke ozljede intratorakalnih organa
Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices

S27.8

Ozljede ostalih specificiranih intertorakalnih organa
Laesio traumatica organorum thoracis aliorum, specificatorum

S27.9

Ozljeda nespecificiranog intratorakalnog organa
Laesio traumatica organi thoracis, non specificati

S28

Zgnječenje (crush ozljeda) prsnog koša i traumatska amputacija njegova dijela
Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis

S28.0

Zgnječenje prsnog koša
Conquassatio thoracis

S28.1

Traumatska amputacija dijela prsnog koša
Amputatio traumatica partis thoracis

S29

Druge i nespecificirane ozljede prsnog koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae et non specificatae

S29.0

Ozljeda mišića i tetive prsnog koša
Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis

S29.7

Višestruke ozljede prsnog koša
Laesiones traumaticae thoracis multiplices

S29.8

Ostale specificirane ozljede prsnog koša
Laesiones traumaticae thoracis aliae, specificatae

S29.9

Nespecificirana ozljeda prsnog koša
Laesio traumatica thoracis, non specificata

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.