MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S30

Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis

S30.0

Kontuzija donjeg dijela leđa i zdjelice
Contusio lumbi et pelvis

S30.1

Kontuzija trbušne stijenke
Contusio parietis abdominis

S30.2

Kontuzija vanjskih genitalnih organa
Contusio genitaliorum externorum

S30.7

Višestruke površinske ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales multiplices

S30.8

Ostale površinske ozljede trbušne šupljine,donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis superficiales aliae

S30.9

Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice, nespecificiranog dijela
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, non specificata

S31

Otvorena rana trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis

S31.0

Otvorena rana donjeg dijela leđa i zdjelice
Vulnus apertum lumbi et pelvis

S31.1

Otvorena rana trbušne stijenke
Vulnus apertum parietis abdominis

S31.2

Otvorena rana penisa
Vulnus apertum penis

S31.3

Otvorena rana skrotuma i testisa
Vulnus apertum scroti et testis

S31.4

Otvorena rana vagine i vulve
Vulnus apertum vaginae et vulvae

S31.5

Otvorena rana drugih i nespecificiranih vanjskih genitalnih organa
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum

S31.7

Višestruke otvorene rane trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Vulnera aperta abdominis, lumbi et pelvis multiplicia

S31.8

Otvorena rana drugih i nespecificiranih dijelova trbušne šupljine
Vulnus apertum partium abdominis aliarum et non specificatarum

S32

Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis

S32.0

Prijelom lumbalnog kralješka
Fractura vertebrae lumbalis

S32.1

Prijelom križne kosti (os sacrum)
Fractura ossis sacri

S32.2

Prijelom trtične kosti (os coccygis)
Fractura coccygis

S32.3

Prijelom bočne (crijevne) kosti (os ilium)
Fractura ossis ilii

S32.4

Prijelom acetabula
Fractura acetabuli

S32.5

Prijelom preponske kosti (os pubis)
Fractura ossis pubis

S32.7

Višestruki prijelomi lumbalne kralježnice i zdjelice
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices

S32.8

Prijelom drugih i nespecificiranih dijelova lumbalne kralježnice i zdjelice
Fractura partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33

Dislokacija, iščašenje i nategnuše zglobova i ligamenata lumbalne kralježnice i zdjelice
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lumbalis et pelvis

S33.0

Traumatska ruptura lumbalnoga intervertebralnog diska
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica

S33.1

Dislokacija lumbalnog kralješka
Luxatio vertebrae lumbalis

S33.2

Dislokacija sakroilijakalnoga i sakrokokcigealnoga zgloba
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei

S33.3

Dislokacija drugih i nespecificiranih dijelova lumbalne kralježnice i zdjelice
Luxatio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S33.4

Traumatska ruptura simfize pubične kosti
Ruptura traumatica symphisis pubis

S33.5

Iščašenje i nategnuće lumbalne kralježnice
Distorsio et distensio columnae lumbalis

S33.6

Iščašenje i nategnuće sakroilijakalnoga zgloba
Distorsio et distensio articuli sacroilici

S33.7

Iščašenje i nategnuće drugih i nespecificiranih dijelova lumbalne kralježnice i zdjelice
Distorsio et distensio partium aliarum et non specificatarum vertebrae lumbalis et pelvis

S34

Ozljeda živaca i lumbalnog dijela kralježnične moždine u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis

S34.0

Potres i edem lumbalnog dijela kralježnične moždine
Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis

S34.1

Ostale ozljede lumbalnog dijela kralježnične moždine
Laesio traumatica medullae spinalis lumbalis alia

S34.2

Ozljeda živčanog korijena lumbalne i sakralne kralježnice
Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis

S34.3

Ozljeda kaude ekvine
Laesio traumatica caudae equinae

S34.4

Ozljeda lumbosakralnoga pleksusa
Laesio traumatica plexus lumbosacralis

S34.5

Ozljeda lumbalnih, sakralnih i pelvičnih simpatičkih živaca
Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici

S34.6

Ozljeda perifernog živca(aca) trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis

S34.8

Ozljeda drugih i nespecificiranih živaca u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum

S35

Ozljeda krvnih žila u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis

S35.0

Ozljeda abdominalne aorte
Laesio traumatica aortae abdominalis

S35.1

Ozljeda donje šuplje vene (v. cavae inferior)
Laesio traumatica venae cavae inferioris

S35.2

Ozljeda celijačne ili mezenterične arterije
Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae

S35.3

Ozljeda portalne i splenične vene
Laesio traumatica venae portae sive splenicae

S35.4

Ozljeda bubrežnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum renis

S35.5

Ozljeda ilijačnih krvnih žila
Laesio traumatica vasorum iliacorum

S35.7

Ozljeda više krvnih žila u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium

S35.8

Ozljeda drugih krvnih žila u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum

S35.9

Ozljeda nespecificirane krvne žile u području trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati

S36

Ozljeda organa trbušne šupljine
Laesio traumatica organorum intraabdominalium

S36.0

Ozljeda slezene
Laesio traumatica lienis

S36.1

Ozljeda jetre ili žučnjaka
Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae

S36.2

Ozljeda gušterače
Laesio traumatica pancreatis

S36.3

Ozljeda želuca
Laesio traumatica ventriculi

S36.4

Ozljeda tankoga crijeva
Laesio traumatica intestini tenuis

S36.5

Ozljeda kolona
Laesio traumatica coli

S36.6

Ozljeda rektuma
Laesio traumatica recti

S36.7

Ozljeda više intraabdominalnih organa
Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium

S36.8

Ozljeda ostalih intraabdominalnih organa
Laesio traumatica organorum intraabdominalium aliorum

S36.9

Ozljeda nespecificiranoga intraabdominalnog organa
Laesio traumatica organi intraabdominalis non specificati

S37

Ozljeda zdjeličnih organa
Laesio traumatica organorum urinariorum et pelvicis

S37.0

Ozljeda bubrega
Laesio traumatica renis

S37.1

Ozljeda mokraćovoda (uretera)
Laesio traumatica ureteris

S37.2

Ozljeda mokraćnog mjehura (vezike urinarije)
Laesio traumatica vesicae urinariae

S37.3

Ozljeda mokraćne cijevi (uretre)
Laesio traumatica urethrae

S37.4

Ozljeda jajnika (ovarija)
Laesio traumatica ovarii

S37.5

Ozljeda jajovoda (Fallopijeve tube)
Laesio traumatica tubae uterinae

S37.6

Ozljeda maternice (uterusa)
Laesio traumatica uteri

S37.7

Ozljeda više zdjeličnih organa
Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium

S37.8

Ozljeda ostalih zdjeličnih organa
Laesio traumatica organorum pelvis aliorum

S37.9

Ozljeda nespecificiranoga zdjeličnog organa
Laesio traumatica organi pelvis, non specificati

S38

Zgnječenje (crush ozljeda) i traumatska amputacija dijela trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica

S38.0

Zgnječenje vanjskih genitalnih organa
Conquassatio genitaliorum externorum

S38.1

Zgnječenje drugih i nespecificiranih dijelova trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Conquassatio partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S38.2

Traumatska amputacija vanjskih genitalnih organa
Amputatio traumatica genitaliorum externorum

S38.3

Traumatska amputacija drugih i nespecificiranih dijelova trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum et non specificatarum

S39

Druge i nescpecificirane ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae et non specificatae

S39.0

Ozljeda mišića i tetive trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis

S39.6

Ozljeda intraabdomonalnog(ih) organa s organom(ima) zdjelice
Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis

S39.7

Ostale višestruke ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis multiplices aliae

S39.8

Ostale specificirane ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesiones traumaticae abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S39.9

Nespecificirana ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, non specificata

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.