MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T00

Površinske ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium superficiales

T00.0

površinske ozljede koje zahvaćaju glavu s vratom
Laesiones tramuaticae capitis et colli superficiales

T00.1

Površinske ozljede koje zahvaćaju toraks s abdomenom, donjim dijelom leđa i zdjelicom
Laesiones traumaticae thoracis, abdominis, regionis lumbalis (et pelvis) superficiales

T00.2

Površinske ozljede koje zahvaćaju više dijelova ruke(u)
Laesio traumatica extremitatis (-um) superioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.3

Površinske ozljede koje zahvaćaju više dijelova noge(u)
Laesio traumatica extremitatis (-um) inferioris (-um) regionum multiplicium, superficialis

T00.6

Površinske ozljede koje zahvaćaju više dijelova ruke(u) s nogom(ama)
Laesio traumatica extremitatis (-um)) superioris (-um) et inferioris (-um) superficialis multiplex

T00.8

Površinske ozljede koje zahvaćaju druge kombinacije dijelova tijela
Laesio traumatica regionum corporis aliarum superficialis combinata

T00.9

Višestruke površinske ozljede, nespecificirane
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, non specificatae

T01

Otvorene rane više dijelova tijela
Vulnus apertum regionum corporis multiplicium

T01.0

Otvorene rane koje zahvaćaju glavu s vratom
Vulnus apertum capitis (et colli)

T01.1

Otvorene rane koje zahvaćaju toraks s abdomenom, donji dio leđa i zdjelicu
Vulnus apertum thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T01.2

Otvorene rane koje zahvaćaju više dijelova ruke(u)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris multiplicium

T01.3

Otvorene rane koje zahvaćaju više dijelova noge(u)
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium

T01.6

Otvorene rane više dijelova ruke(u) s nogom(ama)
Vulnus apertum regionum extremitatis superioris et extremitatis inferioris multiplicium

T01.8

Otvorene rane koje zahvaćaju druge kombinacije dijelova tijela
Vulnus apertum regionum corporis aliarum combinatum

T01.9

Višestruke otvorene rane, nespecificirane
Vulnus apertum corporis multiplex, non specificatum

T02

Prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela
Fracturae regionum corporis multiplicium

T02.0

Prijelomi glave s vratom
Fracturae capitis et colli

T02.1

Prijelomi koji zahvaćaju toraks s donjim dijelom leđa i zdjelicom
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T02.2

Prijelomi više dijelova jedne ruke
Fractura regionum extremitatis superioris unae multiplicium

T02.3

Prijelom više dijelova jedne noge
Fractura regionum extremitatis inferioris unae multiplicium

T02.4

Prijelom više dijelova obiju ruku
Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.5

Prijelom više dijelova obiju nogu
Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.6

Prijelom više dijelova ruke(u) s nogom(ama)
Fracturae regionum extremitatis superioris (-um) et inferioris (-um) multiplicium

T02.7

Prijelom koji zahvaća toraks s donjim dijelom leđa i zdjelicu s udom(vima)
Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T02.8

Prijelom koji zahvaća druge kombinacije dijelova tijela
Fracturae regionum corporis aliarum combinatae

T02.9

Višestruki prijelomi, nespecificirani
Fractura multipliex, non specificata

T03

Dislokacije, iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju više dijelova tijela
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium

T03.0

Dislokacije, iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju glavu s vratom
Luxatio, distorsio et distensio capitis et colli

T03.1

Dislokacije, iščašenja i nategnuća toraksa s donjim dijelom leđa i zdjelicom
Luxatio, distorsio et distensio thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2

Dislokacije, iščašenja i nategnuća više dijelova ruke(u)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T03.3

Dislokacije, iščašenja i nategnuća više dijelova noge(u)
Luxatio, distorsio et distensio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T03.4

Dislokacije, iščašenja i nategnuća više dijelova ruke(u) s nogom(ama)
Luxatio, distorsio et distensio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris (-um)

T03.8

Dislokacije, iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju druge kombinacije dijelova tijela
Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis aliarum combinata

T03.9

Višestruke dislokacije, iščašenja i nategnuća, nespecificirana
Luxatio, distrosio et distensio multiplex, non specificata

T04

Zgnječenja ("crush" ozljede) više dijelova tijela
Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0

Zgnječenja glave s vratom
Conquassatio capitis et colli

T04.1

Zgnječenja toraksa s abdomenom, donjim dijelom leđa i zdjelicom
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2

Zgnječenja više dijelova ruke(u)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) superioris (-um) multiplicium

T04.3

Zgnječenja više dijelova noge(u)
Conquassatio regionum extremitatis (-um) inferioris (-um) multiplicium

T04.4

Zgnječenja više dijelova ruke(u) s nogom(ama)
Conquassatio extremitatis (-um) superioris (-um) et inferioris(-um) multiplex

T04.7

Zgnječenja toraksa s abdomenom, donjim dijelom leđa i zdjelicom s udom(vima)
Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis (-um)

T04.8

Zgnječenja koja zahvaćaju druge kombinacije dijelova tijela
Conquassatio regionum corporis aliarum, combinata

T04.9

Višestruka zgnječenja, nespecificirana
Conquassatio multiplex, non specificata

T05

Traumatske amputacije koje zahvaćaju više dijelova tijela
Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

T05.0

Traumatska amputacija obiju šaka
Amputatio traumatica manus, bilateralis

T05.1

Traumatska amputacija jedne šake i druge ruke /na bilo kojoj razini, osim šake/
Amputatio traumatica manus unius et membri superioris alterius [in qualibet regione manu exclusa]

T05.2

Traumatska amputacija obiju ruku /na bilo kojoj razini/
Amputatio traumatica extremitatis superioris bilateralis [in qualibet regione]

T05.3

Traumatska amputacija obaju stopala
Amputatio traumatica pedis bilateralis

T05.4

Traumatska amputacija jednog stopala i druge noge /na bilo kojoj razini, osim stopala/
Amputatio traumatica pedis et membri inferioris alterius [in qualibet regione, excepto pede]

T05.5

Traumatska amputacija obiju nogu /na bilo kojoj razini/
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis indefinitae bilateralis [in qualibet regione]

T05.6

Traumatska amputacija ruku i nogu, bilo koja kombinacija /na bilo kojoj razini/
Amputatio traumatica extremitatum superiorum et inferiorum, combinata [in qualibet regione]

T05.8

Traumatske amputacije koje zahvaćaju kombinacije drugih dijelova tijela
Amputationes traumaticae combinatae regionum corporis aliarum

T05.9

Višestruke traumatske amputacije, nespecificirane
Amputationes multiplices traumaticae, non specificatae

T06

Ostale ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela, nesvrstane drugamo
Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium aliae, non alibi classificatae

T06.0

Ozljede mozga i moždanih živaca s ozljedamaživaca i kralježnične moždine u razini vrata
Laesio traumatica cerebri et nervorum cranialium cum traumatis nervorum et medullae spinalis reginis colli

T06.1

Ozljedeživaca i kralježnične moždine koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis regionum corporis multiplicium aliarum

T06.2

Ozljedeživaca koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesio traumatica nervorum regionum corporis multiplicium

T06.3

Ozljede krvnihžila koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesiones traumaticae vasorum regionum corporis multiplicum

T06.4

Ozljede mišića i tetiva koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesiones traumaticae musculi et tendinis regionum corporis multiplicium

T06.5

Ozljede intratorakalnih s intraabdominalnim i zdjeličnim organima
Laesio traumatica organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8

Ostale specificirane ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela
Laesio traumatica regionum corporis multiplicium alia, specificata

T07

Nespecificirane višestruke ozljede
Laesiones traumataicae mutiplices, non specificatae

T07.0

nespecificirane višestruke ozljede

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.