MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T36

Otrovanje sistemnim antibioticima
Intoxicatio antibioticis systemicis

T36.0

Penicilini
Penicillina

T36.1

Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici
Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica

T36.2

Kloramfenikolna skupina
Chloramphenicol-classis

T36.3

Makrolidi
Macrolida

T36.4

Tetraciklini
Tetracyclina

T36.5

Aminoglikozidi
Aminoglycosida

T36.6

Rifamicini
Rifamycina

T36.7

Antimikotični antibiotici, sistemno primijenjeni
Antibiotica antifungalia systemica applikata

T36.8

Ostali sistemni antibiotici
Antibiotica systemica alia

T36.9

Sistemni antibiotici, nespecificirani
Antibiotica systemica, non specificata

T37

Otrovanje drugim sistemnim antiinfekcijskim i antiparazitarnim sredstvima
Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis

T37.0

Sulfonamidi
Sulfonamida

T37.1

Antimikobakterijski lijekovi
Medicamenta antimycobacterialia

T37.2

Antimalarici i lijekovi koji djeluju na druge krvne protozoe
Medicamenta antimalarica et remedia, ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum

T37.3

Ostali antiprotozoarni lijekovi
Medicamenta antiprotozoica alia

T37.4

Antihelmintici
Antihelminthica

T37.5

Antivirusni lijekovi
Medicamenta antiviralia

T37.8

Druga specificirana sistemna antiinfekcijska i antiparazitarna sredstva
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica alia specificata

T37.9

Sistemna antiinfekcijska i antiparazitarna sredstva, nespecificirana
Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systemica, non specificata

T38

Otrovanje hormonima i njihovim sintetskim zamjenama i antagonistima, nesvrstanim drugamo
Intoxicatio hormonis, substitutis syntheticis eorum et antagonistis, non alibi classificatis

T38.0

Glukokortikoidi i sintetske zamjene
Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici

T38.1

Tireoidni hormoni i njihovi supstituenti
Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones

T38.2

Antitireoidna sredstva
Medicamenta antithyreoidea

T38.3

Inzulin i oralni hipoglikemijski lijekovi (antidijabetici)
Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)

T38.4

Oralni kontraceptivi
Contraceptiva ad usum oralem

T38.5

Ostali estrogeni i gestageni
Oestrogenia et progestrogenia alia

T38.6

Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni, nesvrstani drugamo
Intoxicatio per remedia antigonadotrophina, antioestrogenia, antiandrogenia

T38.7

Androgeni i istovrsni anabolici
Remedia androgenia et anabolica identica

T38.8

Ostali i nespecificirani hormoni i njihove sintetske zamjene
Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum

T38.9

Ostali i nespecificirani antagonisti hormona
Antagonistae hormonorum alii, non specificati

T39

Otrovanje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis

T39.0

Salicilati
Salicylata

T39.1

Derivati 4-aminofenola
Derivata 4-aminophenoli

T39.2

Derivati pirazolona
Derivata pyrazoloni

T39.3

Ostali nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAID)
Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia

T39.4

Antireumatici, nesvrstani drugamo
Antirheumatica, non alibi classificata

T39.8

Ostali neopijatski analgetici, antipiretici i antireumatici, nesvrstani drugamo
Analgetica et antipyretica non opiatica alia, non alibi classificata

T39.9

Neopijatski analgetici, antipiretici i antireumatici, nespecificirani
Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica, non specificata

T40

Otrovanje narkoticima i psihterapeuticima (haluciogenima)
Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis [hallucinogenibus]

T40.0

Opijum
Opium

T40.1

Heroin
Heroinum

T40.2

Ostali opijati
Opiata alia

T40.3

Metadon (Methadone)
Methadonum

T40.4

Ostali sintetski narkotici
Narcotica synthetica alia

T40.5

Kokain
Cocainum

T40.6

Ostali i nespecificirani narkotici
Narcotica alia, non specificata

T40.7

Kanabis (derivati)
Cannabis (derivata)

T40.8

Lizergid (LSD) (Lysergide)
Lysergidum [LSD]

T40.9

Ostali i nespecificirani psihodisleptici (haluciogeni)
Psychodisleptica [hallucinogenia] alia et non specificata

T41

Otrovanje anesteticima i terapijskim plinovima
Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis

T41.0

Inhalacijski anestetici
Anaesthetica inhalata

T41.1

Intravenski anestetici
Anaesthetica intravenosa

T41.2

Ostali i nespecificirani opći anestetici
Anaesthetica generalia alia et non specificata

T41.3

Lokalni anestetici
Anaesthetica localia

T41.4

Anestetici, nespecificirani
Anaesthetica, non specificata

T41.5

Terapijski plinovi
Vapores (gas) therapeutici

T42

Otrovanje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima i antiparkinsonicima
Intoxicatio medicamentis antiepilepticis, sedativohypnoticis et antiparkinsonicis

T42.0

Derivati hidantoina
Derivata hydantoini

T42.1

Iminostilbenzeni
Iminostilbena

T42.2

Sukcinimidi i oksazolidindioni
Succinimida et oxazolidinediona

T42.3

Barbiturati
Barbiturata

T42.4

Benzodiazepini
Benzodiazopina

T42.5

Mješavina antiepileptika, nesvrstanih drugamo
Mixturae antiepilepticae, non alibi classificatae

T42.6

Ostali antiepileptici, i sedativi-hipnotici
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia

T42.7

Antiepileptici i sedativi-hipnotici, nespecificirani
Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica, non specificata

T42.8

Antiparkinsonici i ostali centralni depresori mišićnog tonusa
Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii

T43

Otrovanje psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo
Intoxicatio medicamentis psychotropicis, non alibi classificatis

T43.0

Triciklični i tetraciklični antidepresivi
Antidepressiva tricyclica et tetracylica

T43.1

Antidepresivi iz skupine inhibitora monoamino-oksidaze
Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis

T43.2

Ostali i nespecificirani antidepresivi
Antidepressiva alia et non specificata

T43.3

Fenotijazinski antipsihotici i neuroleptici
Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica

T43.4

Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici
Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica

T43.5

Ostali i nespecificirani antipsihotici i neuroleptici
Antipsychotica et neuroleptica alia et non specificata

T43.6

Psihostimulatori s mogućim navikavanjem
Psychostimulantia cum possibilitate abusus

T43.8

Ostali psihotropni lijekovi, nesvrstani drugamo
Medicamenta psychotropica alia, non alibi classificata

T43.9

Psihotropni lijekovi, nespecificirani
Medicamenta psychotropica, non specificata

T44

Otrovanje lijekovima s osnovnim djelovanjem na vegetativni živčani sustav
Intoxicatio medicamentis ad systema nervosum autonomicum primum afficientibus

T44.0

Antikolinesterazna sredstva
Instrumenta anticholinesterasica

T44.1

Ostali parasimpatomimetici (kolinergici)
Parasympathomimetica alia [cholinergica)]

T44.2

Ganglioblokatori, nesvrstani drugamo
Medicamenta-inhibitores ganglionici, non alibi classificata

T44.3

Ostali parasimpatolitici (antikolinergici i antimuskarinske tvari) i spazmolitici, nesvrstani drugamo
Parasympathicolytica [anticholinergica et antimuscarinica] et spasmolitica alia, non alibi classificata

T44.4

Ekscitatori alfa-adrenergičnih receptora, nesvrstani drugamo
Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.5

Ekscitatori beta-adrenergičnih receptora, nesvrstani drugamo
Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.6

Blokatori alfa-adrenergičnih receptora, nesvrstani drugamo
Antagonistae alfa-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.7

Blokatori beta-adrenergičnih receptora, nesvrstani drugamo
Antagonistae beta-adrenoreceptorum, non alibi classificatae

T44.8

Lijekovi centralnog djelovanja i blokatori adrenergičnih neurona, nesvrstani drugamo
Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales, non alibi classificatae

T44.9

Ostali i nespecificirani lijekovi s osnovnim djelovanjem na vegetativni živčani sustav
Remedia systema ad nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata

T45

Otrovanje primarno sistemnim i hematološkim sredstvima, nesvrstanim drugamo
Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis, non alibi classificatis

T45.0

Antialergici i antiemetici
Remedia antiallergica et antiemetica

T45.1

Antineoplastici i imunosupresivi
Remedia antineoplastica et immunosupressiva

T45.2

Vitamini, nesvrstani drugamo
Vitamina, non alibi classificata

T45.3

Enzimi, nesvrstani drugamo
Enzymae, non alibi classificatae

T45.4

Otrovanježeljezo i spojevi željeza
Ferrum et composita ferri

T45.5

Antikoagulansi
Anticoagulantia

T45.6

Sredstva koja djeluju na fibrinolizu
Remedia ad fibrinolysim afficientia

T45.7

Antagonisti antikoagulanasa, vitamin K i drugi koagulansi
Antagonistae anticoagulantium, vitaminum K et coagulantia alia

T45.8

Ostali primarno sistemni i hematološki lijekovi
Instrumenta primum systemica et haematologici alia

T45.9

Primarno sistemni i hematološki lijekovi, nespecificirani
Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata

T46

Otrovanje lijekovima s primarnim djelovanjem na kardiovaskularni sustav
Intoxicatio instrumentis ad systema cardiovasculare primum afficientibus

T46.0

Kardiotonični glikozidi i lijekovi slična djelovanja
Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis

T46.1

Antagonisti kalcija
Inhibitores calcium-canalis

T46.2

Ostali antidizritmični lijekovi (regulatori srčanog ritma), nesvrstani drugamo
Remedia antidysrhythmica alia, non alibi classificata

T46.3

Koronarni vazodilatatori, nesvrstani drugamo
Vasodilatatores coronarii, non alibi clasificati

T46.4

Inhibitori angiotenzin-konvertaze
Inhibitores enzymes convertoris anglotensini

T46.5

Ostali antihipertenzivni lijekovi, nesvrstani drugamo
Remedia antihypertensiva alia, non alibi classificata

T46.6

Antihiperlipemici i antiarteriosklerotici
Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica

T46.7

Periferni vazodilatatori
Vasodilatatores peripherici

T46.8

Antivarikozni lijekovi, uključujući sklerozirajuća sredstva
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes

T46.9

Ostali i nespecificarni lijekovi s primarnim djelovanjem na kardiovaskularni sustav
Instrumenta ad systema cardiovasculare primum afficientia alia et non specificata

T47

Otrovanje lijekovima s primarnim djelovanjem na gastrointestinalni sustav
Intoxicatio instrumentis ad systema gastrointestinale primum afficientibus

T47.0

Antagonisti histaminskih H2-receptora
Antagonistae H2-receptoris histamini

T47.1

Ostali antacidi i lijekovi protiv želučane sekrecije
Remedia antacida et anti secretionem gastricam alia

T47.2

Stimulirajući (nadražujući) laksativi
Laxativa stimulantia

T47.3

Soli za čišćenje i osmotski laksativi
Laxativa salina et osmotica

T47.4

Ostali laksativi
Laxativa alia

T47.5

Digestivi
Digestiva

T47.6

Antidijaroici
Remedia antidiarrhoeica

T47.7

Emetici
Emetica

T47.8

Ostala sredstva s primarnim djelovanjem na gastrointestinalni sustav
Instrumenta ad systema gastrointestinale primum afficientia alia

T47.9

Sredstva s primarnim djelovanjem na gastrointestinalni sustav, nespecificirana
Instrumenta systema ad gastrointestinale primum afficientia, non specificata

T48

Otrovanje sredstvima s primarnim djelovanjem na glatko i skeletno mišićje te dišni sustav
Intoxicatio instrumentis ad textum muscularem non striatum et striatum (sceletalem) et systema respiratorium primum afficientibus

T48.0

Oksitocična sredstva
Remedia oxytocica

T48.1

Relaksansi skeletnog mišićja (neuromuskularni blokatori)
Relaxantia textus muscularis sceletalis [inhibitores neuromusculares]

T48.2

Ostala i nespecificirana sredstva s primarnim djelovanjem na mišićje
Instrumenta musculos primum afficientia alia et non specificata

T48.3

Antitusici
Antitussiva (remedia)

T48.4

Ekspektoransi
Expectorantia (remedia)

T48.5

Sredstva protiv prehlade
Remedia contra frigus commune

T48.6

Antiastmatici, nesvrstani drugamo
Antiasthmatica, non alibi classificata

T48.7

Ostala i nespecificirana sredstva s primarnim djelovanjem na dišni sustav
Instrumenta systema ad respiratorium primum afficientia alia et non specificata

T49

Otrovanje sredstvima za lokalnu primjenu s primarnim djelovanjem na kožu i sluznice te oftalmološkim, otorinolaringološkim i stomatološkim lijekovima
Intoxicatio instrumentis localibus ad cutem et tunicam mucosam primum afficientibus et intoxicatio remediis ophthalmologicis, otorhinolaryngologicis et dentalibus

T49.0

Lokalni antimikotični, antiinfekcijski i antiinflamatorni lijekovi, nesvrstani drugamo
Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiinflammatoria localia, non alibi classificata

T49.1

Antipruritična sredstva (sredstva protiv svrbeža)
Instrumenta antipruriginosa

T49.2

Lokalni adstringensi i detergensi
Instrumenta adstrigentia et detergentes locales

T49.3

Emolijencije, demulcencije i zaštitna sredstva
Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita

T49.4

Keratolitici, keratoplastici i ostali lijekovi i pripravci za kosu
Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii

T49.5

Oftalmološki lijekovi i pripravci
Remedia et praeparatus ophthalmologici

T49.6

Otorinolaringološki lijekovi i pripravci
Remedia et praeparatus otorhinolaryngologici antiinfectivi

T49.7

Zubni lijekovi primijenjeni lokalno
Remedia dentalia, ad usum localem

T49.8

Ostala sredstva za lokalnu primjenu
Instrumenta localia alia

T49.9

Sredstvo za lokalnu primjenu, nespecificirano
Instrumentum locale, non specificatum

T50

Otrovanje diureticima te drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim tvarima, i biološkim tvarima
Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis, medicamentis et substantiis biologicis

T50.0

Mineralokortikoidi i njihovi antagonsti
Mineralocorticoidae et antagonistae eorum

T50.1

Diuretici koji djeluju na uzlazni krak Henleove petlje
Remedia diuretica ad ansam nephriticam afficientia

T50.2

Inhibitori karboanhidraze, benzotiadizini i drugi diuretici
Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia

T50.3

Elekroliti, kalorijska sredstva i sredstva za održavanje ravnoteže tjelesnih tekućina
Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica

T50.4

Lijekovi s djelovanjem na metabolizam mokraćne kiseline
Remedia ad metabolismum acidi urici afticientia

T50.5

Sredstva za smanjenje (smanjivanje) apetita
Deprimentia appetitus

T50.6

Antidoti i kelati, nesvrstani drugamo
Antidota et instrumenta chelatica, non alibi classificata

T50.7

Analeptici i antagonisti opijatskih receptora
Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum

T50.8

Dijagnostička sredstva
Agentes diagnostici

T50.9

Ostale i nespecificirane ljekovite tvari, lijekovi i biološke tvari
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.