MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T80

Komplikacije nakon infuzije, transfuzije i terapijske injekcije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione

T80.0

Zračna embolija nakon infuzije, transfuzije i terapijske injekcije
Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione

T80.1

Vaskularne komplikacije nakon infuzije, transfuzije i terapije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares

T80.2

Infekcije nakon infuzije, transfuzije i terapijske injekcije
Infectio ex infusione, tranfusione et injectione

T80.3

Reakcija AB0 inkopatibilnosti
Reactio in incompatibilitatem ABO

T80.4

Reakcija na Rh inkopatibilnosti
Reactio in incompatibilitatem Rh

T80.5

Anafilaktični šok uzrokovan serumom
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T80.6

Ostale reakcije na serum
Reactiones in serum aliae

T80.8

Ostale komplikacija nakon infuzije, transfuzije i terapijske injekcije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione aliae

T80.9

Nespecificirana komplikacija nakon infuzije, transfuzije i terapijske injekcije
Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata

T81

Komplikacije postupaka, nesvrstanih drugamo
Complicationes procedurales, non alibi classificates

T81.0

Krvarenje i hematom kao komplikacije postupka, nesvrstane drugamo
Hamorrhagia et haematoma ut complicationes procedurae medicinalis, non alibi classificatae

T81.1

Šok u tijeku ili nakon postupka, nesvrstan drugamo
Afflictus (shock) per sive post proceduram, non alibi classificatus

T81.2

Nehotičan (slučajan) ubod ili laceracija u tijeku postupka, nesvrstani drugamo
Punctura et laceratio accidentalis inter proceduram, non alibi classificata

T81.3

Dizrupcija operativne rane, nesvrstana drugamo
Disruptio vulneris operativum non alibi classificata

T81.4

Infekcija nakon postupka, nesvrstana drugamo
Infectio post proceduram, non alibi classificata

T81.5

Strano tijelo, nehotice ostavljeno u tjelesnoj šupljini ili operativnoj rani nakon postupka
Corpus alienum vulneris post operationem

T81.6

Akutna reakcija na stranu tvar, nehotice ostavljenu u tijeku postupka
Reactio ad substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta

T81.7

Vaskularne komplikacije nakon postupka, nesvrstane drugamo
Complicationes vasculares post proceduram, non alibi classificatae

T81.8

Ostale komplikacije postupaka, nesvrstane drugamo
Complicationes post proceduram aliae, non alibi classificatae

T81.9

Nespecificirane komplikacije postupka
Complicatio procedurae, non specificata

T82

Komplikacije srčanih i vaskularnih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata

T82.0

Mehaničke komplikacije proteza srčanih valvula (zalistaka)
Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica

T82.1

Mehaničke komplikacije srčane elektronske naprave
Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum, mechanica

T82.2

Mehaničke komplikacije premoštenja koronarnih arterija i umjetnih zalistaka
Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechanica

T82.3

Mehaničke komplikacije ostalih vaskularnih umjetnih naprava
Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae

T82.4

Mehaničke komplikacije s kateterom za vaskularnu dijalizu
Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica

T82.5

Mehaničke komplikacije ostalih srčanih i vaskularnih naprava i implantata
Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios

T82.6

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana umjetnim srčanim zaliscima
Infectio et reactio inflammatoria ad prothesim valvulae cardiacae

T82.7

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana drugim srčanim i vaskularnim protetskim napravama, implantatima i transplantatima
Infectio et reactio inflamatoria ad apparatus, cardicos et vasculares alios, implantata et transplantata.

T82.8

Ostale komplikacije srčanih i vaskularnih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae

T82.9

Nespecificirana komplikacija srčanih i vaskularnih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non specificata

T83

Komplikacije genitourinarnih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata

T83.0

Mehanička komplikacija urinarnog (stalnog) katetera
Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica

T83.1

Mehanička komplikacija ostalih urinarnih naprava i implantata
Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica

T83.2

Mehaničke komplikacije presađenog urinarnog organa
Complicatio propter transplantationem organi urinarii, mechanica

T83.3

Mehaničke komplikacije intrauterinom kontracepcijskom napravom (sredstvom)
Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica

T83.4

Mehaničke komplikacije ostalih protetskih naprava, implantata i transplantata spolnog sustava
Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systemate genitali mechanica

T83.5

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana protetskom napravom, implantatom i transplantatom u mokraćnom sustavu
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate urinario

T83.6

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana protetskom napravom, implantatom i transplantatom u spolnom sustavu
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum protheticum, implantatum et transplantatum in systemate genitali

T83.8

Ostale komplikacije genitourinarnih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae

T83.9

Nespecificirana komplikacija genitourinarne naprave, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata

T84

Komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum, orthopedicorum internorum, implantatorum et transplantatorum

T84.0

Mehaničke komplikacije unutrašnje proteze zgloba
Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica

T84.1

Mehaničke komplikacije unutrašnjih učvršćujućih naprava za kosti udova
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica

T84.2

Mehaničke komplikacije unutrašnjih učvrščujućih naprava za ostale kosti
Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica

T84.3

Mehaničke komplikacije ostalih koštanih naprava, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica

T84.4

Mehaničke komplikacije ostalih unutrašnjih ortopedskih naprava, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica

T84.5

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana unutrašnjom zglobnom protezom
Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam

T84.6

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana unutrašnjim učvrščujućom napravom (na bilo kojem mjestu)
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)

T84.7

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana ostalim unutrašnjim ortopedskim napravama, implantatima i transplantatima
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos orthopedicos internos alios, implantata et transplantata

T84.8

Ostale komplikacije unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos, implantata et transplantata orthopedica aliae

T84.9

Nespecificirana komplikacija unutrašnjih ortopedskih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum, implantata et transplantata, non specificata

T85

Komplikacije ostalih unutrašnjih protetskih naprava, implantata i transplantata
Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata

T85.0

Mehaničke komplikacije s ventrikularnim intrakranijalnim (komunikacijskim) šantom
Complicatio propter canalem (communicantem) ventricularem intracranialem, mechanica

T85.1

Mehaničke komplikacije s implantiranim elektronskim stimulatorom živčanog sustava
Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica

T85.2

Mehaničke komplikacije intraokularne leće
Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica

T85.3

Mehaničke komplikacije ostalim intraokularnim protetskim napravama, implantatima i transplantatima
Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos, implantata et transplantata, mechanica

T85.4

Mehanička komplikacija s protezom i implantatom dojke
Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica

T85.5

Mehaničke komplikacije s gastrointestinalnim protetskim napravama, implantatima i transplantatima
Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales, implantata et transplantata. mechanica

T85.6

Mehaničke komplikacije s ostalim unutrašnjim protetskim napravama, implantatima i transplantatima
Complicatio propter apparatus protheticos internos specificatos implantata et transplantata, mechanica

T85.7

Infekcija i upalna reakcija uzrokovana ostalim unutrašnjim protetskim napravama, implantatima i transplantatima
Infectio et reactio inflammatoria ad apparatus protheticos internos alios, implantata et transplantata

T85.8

Ostale komplikacije unutrašnjih protetskih naprava, implantata i transplantata, nesvrstane drugamo
Complicationes propter apparatus protheticos internos, implantata et transplantata aliae, non alibi classificatae

T85.9

Nespecificirana komplikacija unutrašnje protetske naprave, implantata i transplantata
Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata

T86

Neuspjeh i odbacivanje presađenih organa i tkiva
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum

T86.0

Odbacivanje transplantata koštane srži
Rejectio medullae ossium transplantatae

T86.1

Neuspjeh i odbacivanje transplantata bubrega
Insufficientia et rejectio renis transplantati

T86.2

Neuspjeh i odbacivanje transplantata srca
Insufficientia et rejectio cordis transplantati

T86.3

Neuspjeh i odbacivanje transplantanta srce-pluća
Insufficientia et rejectio transplantati cardio-pulmonalis

T86.4

Neuspjeh i odbacivanje transplantata jetre
Insufficientia et rejectio transplantati hepatis

T86.8

Neuspjeh i odbacivanje ostalih presađenih organa i tkiva
Insufficientia et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum

T86.9

Neuspjeh i odbacivanje nespecificiranoga presađenog organa i tkiva
Insufficientia et rejectio organi et textus transplantati non specificati

T87

Komplikacije znakovite za ponovno prišivanje i amputaciju
Complicationes propter reunionem et amputationem

T87.0

Komplikacije ponovno prišivene ruke (ili dijela)
Complicationes partis extremitatis superioris reunitae

T87.1

Komplikacije ponovno prišivene noge (ili dijela)
Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae

T87.2

Komplikacije ostalih ponovno prišivenih dijelova tijela
Complicationes partis corporis reunitae, alterius

T87.3

Neurom amputacijskog bataljka
Neuroma trunculi amputati

T87.4

Infekcija amputacijskog bataljka
Infectio trunculi amputati

T87.5

Nekroza amputacijskog bataljka
Necrosis trunculi amputati

T87.6

Ostale i nespecificirane komplikacije amputacijskog bataljka
Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae

T88

Ostale komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

T88.0

Infekcija nakon imunizacije
Infectio post immunisationem

T88.1

Ostale komplikacije nakon imunizacije, nesvrstane drugamo
Complicationes post immunisationem aliae, non alibi classificatae

T88.2

Šok uzrokovan anestezijom (anestezijski šok)
Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T88.3

Anestezijska maligna hipertermija
Hyperthermia maligna propter anaesthesiam

T88.4

Neuspjela ili teška intubacija
Intubatio inefficax sive gravis

T88.5

Ostale komplikacije anestezije
Complicationes propter anaesthesiam, aliae

T88.6

Anafilaktični šok zbog štetnoga djelovanja ispravno primijenjenoga, pravilno propisanoga lijeka
Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati adversum

T88.7

Nespecificiran štetan učinak ljekovite tvari ili lijeka
Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus

T88.8

Ostale specificirane komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo
Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae, non alibi classificatae

T88.9

Komplikacija kirurške i medicinske skrbi, nespecificirana
Complicatio curae chirurgicae et medicalis, non specificata

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.