MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S60

Površinska ozljeda ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

S60.0

Kontuzija prsta(iju) bez oštećenja nokta
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1

Kontuzija prsta(iju) s oštećenjem nokta
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2

Kontuzija ostalih dijelova ručnoga zgloba i šake
Contusio carpi et manus alia

S60.7

Višestruke površinske ozljede ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex

S60.8

Ostale površinske ozljede ručnoga zgloba i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae

S60.9

Površinska ozljeda ručnoga zgloba i šake, nespecificirana
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata

S61

Otvorena rana ručnoga zgloba i šake
Vulnus apertum carpi et manus

S61.0

Otvorena rana prsta(iju) bez oštećenja nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S61.1

Otvorena rana prsta(iju) s oštećenjem nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S61.7

Višestruke otvorene rane ručnoga zgloba i šake
Vulnus apertum carpi et manus multiplex

S61.8

Otvorena rana ostalih dijelova ručnoga zgloba i šake
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.9

Otvorena rana ručnoga zgloba i šake, nespecificiranog dijela
Vulnus apertum partis carpi et manus, non specificatae

S62

Prijelom u području ručnoga zgloba i šake
Fractura carpi et manus

S62.0

Prijelom navikularne /skafoidne/ kosti šake
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1

Prijelom drugih kostiju pešća (karpalnih kostiju)
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.2

Prijelom prve kosti zapešća (metakarpalne kosti)
Fractura ossis metacarpalis primi

S62.3

Prijelom ostalih kostiju zapešća
Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.4

Višestruki prijelomi kostiju zapešća
Fractura ossis metacarpalis multiplex

S62.5

Prijelom palca
Fractura pollicis

S62.6

Prijelom ostalih prstiju
Fractura digiti manus alterius

S62.7

Višestruki prijelomi prstiju
Fractura digiti manus multiplex

S62.8

Prijelom drugih i nespecificiranih dijelova ručnoga zgloba i šake
Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63

Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području ručnoga zgloba i šake
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0

Dislokacija ručnoga zgloba
Luxatio carpi

S63.1

Dislokacija prsta
Luxatio digiti manus

S63.2

Višestruke dislokacije prstiju
Luxatio digitorum multiplex

S63.3

Traumatska ruptura ligamenta ručnoga zgloba i pešća (karpusa)
Ruptura traumatica ligamenti carpi

S63.4

Traumatska ruptura ligamenta prsta u metakarpofalangealnom(im) i interfalangealnom(im) zglobu(ovima)
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus

S63.5

Iščašenje i nategnuće ručnoga zgloba
Distorsio et distensio carpi

S63.6

Iščašenje i nategnuće prsta(iju)
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.7

Iščašenje i nategnuće ostalih i nespecificiranih dijelova šake
Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64

Ozljeda živaca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervorum carpi et manus

S64.0

Ozljeda ulnarnog živca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus

S64.1

Ozljeda medijanog živca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus

S64.2

Ozljeda radijalnog živca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus

S64.3

Ozljeda digitalnog živca palca
Laesio traumatica nervi pollicis

S64.4

Ozljeda digitalnog živca ostalih prstiju
Laesio traumatica nervi digiti manus, alterius

S64.7

Ozljeda više živaca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8

Ozljeda ostalih živaca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum

S64.9

Ozljeda nespecificiranog živca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus, non specificati

S65

Ozljeda krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

S65.0

Ozljeda ulnarne arterije u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus

S65.1

Ozljeda radijalne arterije u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus

S65.2

Ozljeda površinskoga palmarnog luka
Laesio traumatica arcus palmaris superficialis

S65.3

Ozljeda dubokoga palmarnog luka
Laesio traumatica arcus palmaris profundi

S65.4

Ozljeda krvne(ih) žile(a) palca
Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis

S65.5

Ozljeda krvne(ih) žile(a) drugih prstiju
Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7

Ozljeda više krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium

S65.8

Ozljeda ostalih krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum

S65.9

Ozljeda nespecificirane krvne žile u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus, non specificati

S66

Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0

Ozljeda mišića i tetive dugačkog fleksora palca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus

S66.1

Ozljeda mišića i tetive fleksora ostalih prstiju u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius

S66.2

Ozljeda mišića i tetive ekstenzora palca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus

S66.3

Ozljeda mišića i tetive ekstenzora ostalih prstiju u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus

S66.4

Ozljeda mišića i tetive intrinzora palca u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus

S66.5

Ozljeda mišića i tetive intrinzora ostalih prstiju u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus

S66.6

Ozljeda više mišića i tetiva fleksora u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7

Ozljeda više mišića i tetiva ekstenzora u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium

S66.8

Ozljeda ostalih mišića i tetiva u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum

S66.9

Ozljeda nespecificiranog mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus, non specificati

S67

Zgnječenje ("crush" ozljeda) ručnoga zgloba i šake
Conquasatio carpi et manus

S67.0

Zgnječenje palca i drugih prstiju
Conquasatio pollicis et digiti alterius

S67.8

Zgnječenje drugih i nespecificiranih dijelova ručnoga zgloba i šake
Conquasatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68

Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0

Traumatska amputacija palca (kompletna) (djelomična)
Amputatio traumatica pollicis (completa)(partiallis)

S68.1

Traumatska amputacija drugog (samo jednog) prsta (kompletna) (djelomična)
Amputatio traumatica digiti alterius (completa)(partialis)

S68.2

Traumatska amputacija dvaju ili više prstiju (kompletna) (djelomična)
Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa)(partialis)

S68.3

Kombinirana traumatska amputacija (dijela) prsta(iju) s drugim dijelovima ručnoga zgloba i šake
Amputatio traumatica (partis) digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4

Traumatska amputacija šake u razini ručnoga zgloba
Amputatio traumatica manus in regione carpi traumatica

S68.8

Traumatska amputacija drugih dijelova ručnoga zgloba i šake
Amputatio traumatica partium carpi et manus aliarum

S68.9

Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake, nespecificirane razine
Amputatio traumatica carpi et manus, regionis non specificatae

S69

Druge i nespecificirane ozljede ručnoga zgloba i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7

Višestruke ozljede ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica carpi et manus multiplex

S69.8

Ostale specificirane ozljede ručnoga zgloba i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae, specificatae

S69.9

Nespecificirana ozljeda ručnoga zgloba i šake
Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.