MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

S00-S09

Glava

S10-S19

Vrat

S20-S29

Grudni koš

S30-S39

Abdomen, donji dio leđa, leđna moždina i zdjelica

S40-S49

Rame i nadlaktica

S50-S59

Lakat i podlaktica

S60-S69

Ručni zglob i šaka

S70-S79

Bok (kuk) i bedro

S80-S89

Koljeno i potkoljenica

S90-S99

Nožni zglob (gležanj) i stopalo

T00-T07

Ozljede koje zahvaćaju više dijelova tijela

T08-T14

Nespecificirana mjesta tijela ili udova

T15-T19

Efekti stranog tijela koje je ušlo kroz prirodni otvor

T20-T32

Opekline i korozije

T33-T35

Smrzotine

T36-T50

Otrovanje lijekovima, medicinskim ili biološkim sredstvima

T51-T65

Toksični učinci nemedicinskih tvari

T66-T78

Ostali nespecificirani učinci i vanjski uzroci

T79

Određene rane komplikacije traume

T80-T88

Komplikacije kirurške i medicinske skrbi, nespecificirane drugdje

T90-T98

Posljedice ozljede, otrovanja ili druge posljedice vanjskih uzroka

T90

Posljedice ozljede glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis

T90.0

Posljedice površinske ozljede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales

T90.1

Posljedice otvorene rane glave
Sequelae vulneris aperti capitis

T90.2

Posljedice prijeloma lubanje i kostiju glave
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei

T90.3

Posljedice ozljede kranijalnihživaca
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii

T90.4

Posljedice ozljede oka i orbite
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae

T90.5

Posljdice intrakrnijalne ozljede
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis

T90.8

Posljedice ostalih specificiranih ozljeda glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum

T90.9

Posljedice nespecificirane ozljede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae

T91

Posljedice ozljeda vrata i trupa
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci

T91.0

Posljedice površinske ozljede i otvorene rane vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci

T91.1

Posljedice prijeloma kralješnice
Sequelae fracturae columnae vertebralis

T91.2

Posljedice ostalih prijeloma prsnoga koša i zdjelice
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum

T91.3

Posljedice ozljede kralježnične moždine
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis

T91.4

Posljedice ozljede intratorakalnih organa
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis

T91.5

Posljedice ozljede intraabdominalnih i zdjeličnih organa
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis

T91.8

Posljedice ostalih specificiranih ozljeda vrata i trupa
Sequelae laesionum traumaticarum colli et trunci aliarum specificatarum

T91.9

Posljedice nespecificirane ozljede vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae

T92

Posljedice ozljeda ruke
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris

T92.0

Posljedice otvorene rane ruke
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris

T92.1

Posljedice prijeloma ruke
Sequelae fracturae extremitatis superioris

T92.2

Posljedice prijeloma zapešća i šake
Sequelae fracturae carpi et manus

T92.3

Posljedice dislokacije, iščašenja i uganuća ruke
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis superioris

T92.4

Posljedice ozljede živca ruke
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris

T92.5

Posljedice ozljede mišića i tetive ruke
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris

T92.6

Posljedice nagnječenja i traumatske amputacije ruke
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris

T92.8

Posljedice ostalih specificiranih ozljeda ruke
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum

T92.9

Posljedice nespecificirane ozljede ruke
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae

T93

Posljedice ozljeda noge
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris

T93.0

Posljedice otvorene rane noge
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

T93.1

Posljedice prijeloma femura
Sequelae fracturae femoris

T93.2

Posljedice ostalih prijeloma noge
Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum

T93.3

Posljedice dislokacije, iščašenja i uganuća noge
Sequelae luxationis, distorsionis et distensionis extremitatis inferioris

T93.4

Posljedice ozljedeživca noge
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris

T93.5

Posljedice ozljede mišića i tetiva noge
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris

T93.6

Posljedice nagnječenja i traumatske amputacije noge
Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputatione extremitatis inferioris

T93.8

Posljedice ostalih specificiranih ozljeda noge
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum

T93.9

Posljedice nespecificirane ozljede noge
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae

T94

Posljedice multiplih ozljeda i ozljeda nespecificiranog dijela tijela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicum, non specificatarum

T94.0

Posljedice višestrukih ozljeda tijela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis multiplicium

T94.1

Posljedice ozljeda nespecificirana dijela tijela
Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum

T95

Posljedice opeklina, korozija i smrzotina
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis

T95.0

Posljedice opekline, korozije i smrzotine glave i vrata
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis capitis et colli

T95.1

Posljedice opekline, korozije i smrzotine trupa
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis trunci

T95.2

Posljedice opekline, korozije i smrzotine ruke
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis superioris

T95.3

Posljedice opekline, korozije i smrzotine noge
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis extremitatis inferioris

T95.4

Posljedice opekline i korozije koje se mogu svrstati samo u odnosu na zahvaćenu površinu tijela
Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

T95.8

Posljedice ostale specificirane opekline, korozije i smrzotine
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis alterius specificatae

T95.9

Posljedice nespecificirane opekline, korozije i smrzotine
Sequelae combustionis, corrosionis et congelationis non specificatae

T96

Posljedice otrovanja lijekovima, ljekovitim i biološkim tvarima
Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis

T96.0

Posljedice otrovanja lijekovima ljekovitim i biološkim tvarima

T97

Posljedice toksičnih učinaka tvari pretežno nemedicinskog podrijetla
Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus

T97.0

Posljedice toksičnih učinaka tvri pretežno nemedicinskog podrijetla

T98

Posljedice ostalih i nespecificiranih djelovanja vanjskih uzroka
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.0

Posljedice učinaka stranog tijela koje je prodrlo kroz prirodni otvor
Sequelae effectus corporis alieni per orificium naturale inserti

T98.1

Posljedice ostalih i nespecificiranih djelovanja vanjskih uzroka
Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

T98.2

Posljedice nekih ranih komplikacija trauma
Sequelae complicationum traumatis certarum praecocium

T98.3

Posljedice komplikacija kirurške i medicinske skrbi, nesvrstane drugamo
Sequelae complicationum curae chirurgicae et medicinalis, non alibi classificatae

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.