ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A00-A09

Choroby zakaźne jelit

A15-A19

Gruźlica

A20-A28

Wybrane bakteryjne choroby odzwierzęce

A30-A49

Inne choroby bakteryjne

A50-A64

Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

A65-A69

Inne choroby wywołane przez krętki

A70-A74

Inne choroby wywołane przez Chlamydia

A75-A79

Choroby wywołane przez Rickettsia

A80-A89

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

A90-A99

Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi i wirusowe gorączki krwotoczne

B00-B09

Zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych

B15-B19

Wirusowe zapalenie wątroby

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]

B25-B34

Inne choroby wirusowe

B35-B49

Grzybice

B50-B64

Choroby wywołane przez pierwotniaki

B65-B83

Robaczyce

B85-B89

Wszawica, akarioza i inne infestacje pasożytnicze

B85

Wszawica
Pediculosis et phthiriasis

B85.0

Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
Pediculosis capitis

B85.1

Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
Pediculosis corporis

B85.2

Wszawica, nieokreślona
Pediculosis, non specificata

B85.3

Wszawica łonowa
Pediculosis pubis (phthiriasis)

B85.4

Mieszana wszawica
Pediculosis et phthiriasis mixta

B86

Świerzb
Scabies

B87

Muszyca
Myiasis

B87.0

Muszyca skórna
Myiasis cutanea

B87.1

Muszyca ran
Vulnus myiaticum
Muszyca urazowa
Rzadka choroba
Rzadka choroba
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

B87.2

Muszyca oczna
Myiasis ocularis

B87.3

Muszyca nosowo-gardłowa
Myiasis nasopharyngica

B87.4

Muszyca uszna
Myiasis auris

B87.8

Muszyca o innym umiejscowieniu
Myiasis locorum aliorum

B87.9

Muszyca, nieokreślona
Myiasis, non specificata

B88

Inne infestacje
Infestationes per arthropodes aliae

B88.0

Inne akariozy
Acariases alliae

B88.1

Tungoza [infestacja pchły piaskowej]
Tungiasis [sandflea infestatio]

B88.2

Infestacje innych stawonogów
Infestationes arthropodis aliae

B88.3

Pijawczyca zewnętrzna
Hirudiniasis externa

B88.8

Inne określone infestacje pasożytnicze
Infestationes aliae, specificatae

B88.9

Infestacja pasożytnicza, nieokreślona
Infestatio, non specificata

B89

Choroby pasożytnicze, nieokreślone
Morbus parasitarius, non specificatus

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

B95-B97

Bakteryjne, wirusowe i inne czynniki zakaźne

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.