Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F00*

Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.–†)
Dementia in morbo Alzheimer

F00.0*

Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku (G30.0†)
Dementia in morbo Alzheimer praecox

F00.1*

Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku (G30.1†)
Dementia in morbo Alzheimer tardiva

F00.2*

Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8†)
Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta

F00.9*

Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9†)
Dementia in morbo Alzheimer, non specificata

F01

Otępienie naczyniowe
Dementia vascularis

F01.0

Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
Dementia vascularis acuta

F01.1

Otępienie wielozawałowe
Dementia multiinfarctiva

F01.2

Otępienie naczyniowe podkorowe
Dementia vascularis subcorticalis

F01.3

Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis

F01.8

Inne rodzaje otępienia naczyniowego
Dementia vascularis alia

F01.9

Otępienie naczyniowe, nieokreślone
Dementia vascularis, non specificata

F02*

Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Dementia in morbis aliis, alibi classificatis

F02.0*

Otępienie w chorobie Picka (G31.0†)
Dementia in morbo Pick

F02.1*

Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0†)
Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob

F02.2*

Otępienie w pląsawicy (chorobie Huntingtona) (G10†)
Dementia in morbo Huntington

F02.3*

Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)
Dementia in morbo Parkinson

F02.4*

Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B22.0†)
Dementia in morbo AIDS

F02.8*

Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Dementia in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

F03

Otępienie nieokreślone
Dementia non specificata

F04

Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05

Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
Delirium, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum aliarum

F05.0

Majaczenie bez otępienia
Delirium sine dementia

F05.1

Majaczenie nałożone na otępienie
Delirium superpositum, sed intradementium

F05.8

Inne typy majaczenia
Delirium aliud

F05.9

Majaczenie, nieokreślone
Delirium, non specificatum

F06

Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive morbum corporalem, alii

F06.0

Halucynoza organiczna
Hallucinosis organica

F06.1

Organiczne zaburzenia katatoniczne
Disordo catatonicus organicus

F06.2

Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis)

F06.3

Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymiaci [affectivi organici]

F06.4

Organiczne zaburzenia lękowe
Disordo anxioticus organicus

F06.5

Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
Disordo dissociativus organicus

F06.6

Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
Disordo emotionalis organicus [asthenicus]

F06.7

Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
Disordo cognitivus gradus minoris

F06.8

Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem alii, specificati

F06.9

Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum corporalem, non specificatus

F07

Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri

F07.0

Organiczne zaburzenie osobowości
Disordo personae organicus

F07.1

Zespół po zapaleniu mózgu
Syndroma post encephalitidem

F07.2

Zespół po wstrząśnieniu mózgu
Syndroma post commotionem cerebri

F07.8

Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri alii

F07.9

Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, laesionem et dysfunctionem cerebri, non specificatus

F09

Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.