Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F80

Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Disordines evolutionis orationis et linguae, specifici

F80.0

Specyficzne zaburzenia artykulacji
Disordo orationis articularis specificus

F80.1

Zaburzenia ekspresji mowy
Disordo orationis expressiva

F80.2

Zaburzenie rozumienia mowy
Disordo orationis (receptivus)

F80.3

Nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera]
Aphasia aquisita cum epilepsia [Landau-Kleffner]

F80.8

Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
Disordines evolutionis orationis et linguae alii

F80.9

Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
Disordo evolutionis orationis et linguae, non specificatus

F81

Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum specifici

F81.0

Specyficzne zaburzenia czytania
Dyslexia specifica

F81.1

Specyficzne zaburzenia ortograficzne
Disordo separationis litterarum specificatus

F81.2

Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
Disordo arithmeticalis specificus

F81.3

Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
Disordo facultatum scholasticarum mixtus

F81.8

Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
Disordines evolutionis facultatum scholasticarum alii

F81.9

Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone
Disordo evolutionis facultatum scholasticarum, non specificatus

F82

Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
Disordo evolutionis functionis motoricae specificus

F83

Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
Disordines evolutionis specifici mixti

F84

Całościowe zaburzenia rozwojowe
Disordines evolutionis pervasivi

F84.0

Autyzm dziecięcy
Autismus puerilis

F84.1

Autyzm atypowy
Autismus atypicus

F84.2

Zespół Retta
Syndroma Rett

F84.3

Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
Disordo pueritiae desintegrativus alius

F84.4

Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

F84.5

Zespół Aspergera
Syndroma Asperger

F84.8

Inne głębokie zaburzenia rozwojowe
Disordines evolutionis pervasivi alii

F84.9

Głębokie zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
Disordo evolutionis pervasivus, non specificatus

F88

Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
Disordines evolutionis psychici alii

F89

Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego
Disordo evolutionis psychicae, non specificatus

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.