Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50

Zaburzenia odżywiania
Disordines alimentarii

F50.0

Jadłowstręt psychiczny
Anorexia nervosa

F50.1

Jadłowstręt psychiczny atypowy
Anorexia nervosa psychogenes atypica

F50.2

Żarłoczność psychiczna
Bulimia nervosa

F50.3

Żarłoczność psychiczna atypowa
Bulimia nervosa atypica

F50.4

Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Bulimia cum disordinibus psychicis aliis

F50.5

Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Vomitus cum disordinibus psychicis aliis

F50.8

Inne zaburzenia odżywiania
Disordines alimentarii alii

F50.9

Zaburzenia odżywiania, nieokreślone
Disordo alimentarius, non specificatus

F51

Nieorganiczne zaburzenia snu
Disordines somni non organici

F51.0

Bezsenność nieorganiczna
Insomnia non organica

F51.1

Nieorganiczna hipersomnia
Hypersomnia non organica

F51.2

Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
Dysrhytmia somni non organica

F51.3

Somnambulizm [sennowłóctwo]
Somnambulismus

F51.4

Lęki nocne
Pavor nocturnus

F51.5

Koszmary senne
Incubi nocturni

F51.8

Inne nieorganiczne zaburzenia snu
Dyssomni non organici alii

F51.9

Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
Dyssomnus non organicus, non specificatus

F52

Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
Dysfunctio sexualis non organica

F52.0

Brak lub utrata potrzeb seksualnych
Insufficientia sive perditio desiderii sexualis

F52.1

Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
Aversio et anhedonia sexualis

F52.2

Brak reakcji genitalnej
Insufficientia cupidinis genitalis

F52.3

Zaburzenia orgazmu
Dysfunctio orgasmi

F52.4

Wytrysk przedwczesny
Ejaculatio praecox

F52.5

Pochwica nieorganiczna
Vaginismus non organicus

F52.6

Dyspareunia nieorganiczna
Dyspareunia non organica

F52.7

Nadmierny popęd seksualny
Cupido sexualis enormis

F52.8

Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
Dysfunctio sexualis alia, non organica

F52.9

Nieokreślona dysfunkcja seksualna, niespowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
Dysfunctio sexualis non organica, non specificata

F53

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.0

Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio assiciati, non alibi classificati

F53.1

Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati, non alibi classificati

F53.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii, non alibi classificati

F53.9

Połogowe zaburzenia psychiczne, nieokreślone
Disordo mentalis puerperalis, non specificatus

F54

Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis alibi classificati associati

F55

Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
Abusus supstantiarum non dependiferarum

F59

Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
Syndromata morum cum disordinibus physiologicis et factoribus physicis, non specificata

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.