Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F30

Epizod maniakalny
Mania

F30.0

Hipomania
Hypomania

F30.1

Mania bez objawów psychotycznych
Mania non psychotica

F30.2

Mania z objawami psychotycznymi
Mania psychotica

F30.8

Inne epizody maniakalne
Episodia maniaca alia

F30.9

Epizod maniakalny, nieokreślony
Episodium maniacum, non specificatum

F31

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Psychosis affectiva, typus bipolaris

F31.0

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum

F31.1

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum

F31.2

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum

F31.3

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati

F31.4

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus gravis

F31.5

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis

F31.6

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
Psychosis affectiva bipolaris, episodium mixtum

F31.7

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
Psychosis affectiva bipolaris, in remissione

F31.8

Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Psychosis affectiva bipolaris alia

F31.9

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone
Psychosis affectiva bipolaris, non specificata

F32

Epizod depresyjny
Depressio

F32.0

Epizod depresji łagodny
Episodium depressivum, gradus levis

F32.1

Epizod depresji umiarkowany
Episodium depressivum, gradus moderati

F32.2

Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

F32.3

Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

F32.8

Inne epizody depresyjne
Episodia depressiva alia

F32.9

Epizod depresyjny, nieokreślony
Episodium depressivum, non specificatum

F33

Zaburzenia depresyjne nawracające
Depressio recurrens

F33.0

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
Depressio recidiva, gradus levis

F33.1

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
Depressio recidiva gradus moderati

F33.2

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

F33.3

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi
Depressio psychotica recidiva gradus majoris

F33.4

Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
Depressio recidiva in remissione

F33.8

Inne nawracające zaburzenia depresyjne
Depressio recidiva alia

F33.9

Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
Disordo depressivus recidivus, non specificatus

F34

Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymici (affectivi) permanentes

F34.0

Cyklotymia
Cyclothymia

F34.1

Dystymia
Dysthimia

F34.8

Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines affectivi permanentes alii

F34.9

Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus

F38

Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymiaci affectivi alii

F38.0

Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii

F38.1

Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii

F38.8

Inne określone zaburzenia nastroju [afektywne]
Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati

F39

Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.