Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F40

Zaburzenia lękowe w postaci fobii
Disordines anxiosi phobici

F40.0

Agorafobia
Agoraphobia

F40.1

Fobie społeczne
Phobia socialis

F40.2

Specyficzne (izolowane) postacie fobii
Phobia specifica (separata)

F40.8

Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
Disordines phobici anxiosi alii

F40.9

Fobie nieokreślone
Disordo phobica anxiosus non specificatus

F41

Inne zaburzenia lękowe
Disordines anxiosi alii

F41.0

Zaburzenie lękowe z napadami lęku [lęk paniczny]
Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale

F41.1

Zaburzenia lękowe uogólnione
Disordo anxiosus generalisatus

F41.2

Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
Disordo anxiosus et depressivus mixtus

F41.3

Inne mieszane zaburzenia lękowe
Disordo anxiosus mixtus alius

F41.8

Inne określone zaburzenia lękowe
Disordines anxiosi alii specificati

F41.9

Zaburzenia lękowe, nieokreślone
Disordo anxiosus, non specificatus

F42

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Disordo obsessivocompulsivus

F42.0

Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes

F42.1

Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych [rytuały obsesyjne]
Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)

F42.2

Myśli i czynności natrętne, mieszane
Actiones et ideae obsessivae mixtae

F42.8

Inne natręctwa
Disordines obsessivo-compulsivi alii

F42.9

Natręctwa nieokreślone
Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus

F43

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae

F43.0

Ostra reakcja na stres
Reactio stressogenes acuta

F43.1

Zaburzenie stresowe pourazowe
Disordo posttraumaticus stressogenes

F43.2

Zaburzenia adaptacyjne
Disordines accomodationis

F43.8

Inne reakcje na ciężki stres
Reactio stressogenes gradus majoris, alia

F43.9

Reakcja na ciężki stres, nieokreślona
Reactio stressogenes gradus majoris, non specificata

F44

Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Disordines dissociativi (conversiones)

F44.0

Amnezja dysocjacyjna
Amnesia dissociativa

F44.1

Fuga dysocjacyjna
Fuga dissociativa

F44.2

Osłupienie dysocjacyjne
Stupor dissociativus

F44.3

Trans i opętanie
Extasis et disordines possessivi

F44.4

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
Disordines musculorum dissociativi

F44.5

Drgawki dysocjacyjne
Convulsiones dissociativae

F44.6

Znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia
Anaesthesia dissociativa et perditio sensoria

F44.7

Mieszane zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Disordines dissociativi (conversivi) mixti

F44.8

Inne zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
Disordines dissociativi (conversivi) alii

F44.9

Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieokreślone
Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus

F45

Zaburzenia występujące pod maską somatyczną
Disordines somatoformes

F45.0

Zaburzenie z somatyzacją
Disordo somatisationalis

F45.1

Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne
Disordo somatoformis non differentialis

F45.2

Zaburzenie hipochondryczne
Disordo hypochondrialis

F45.3

Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
Dysfunctio somatoformis autonoma

F45.4

Uporczywe bóle psychogenne
Disordo doloris somatoformis permanens

F45.8

Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
Disordines somatoformes alii

F45.9

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nieokreślone
Disordo somatoformis, non specificatus

F48

Inne zaburzenia nerwicowe
Disordines neurotici alii

F48.0

Neurastenia
Neurasthenia

F48.1

Zespół depersonalizacji-derealizacji
Syndroma depersonalisationis-derealisationis

F48.8

Inne określone zaburzenia nerwicowe
Disordines neurotici specificati, alii

F48.9

Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
Disordo neuroticus, non specificatus

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.