Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcoholis

F10.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-intoxicatio acuta

F10.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-usus noxius

F10.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma dependentiae

F10.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis

F10.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma abstinentialis cum delirio

F10.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis

F10.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-syndroma amnesticum

F10.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-psychosis residualis et tarda

F10.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordines mentales et disordines morum alii

F10.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum alcholis-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F11

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum

F11.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-intoxicatio acuta

F11.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-usus noxius

F11.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma dependentiae

F11.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis

F11.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F11.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis

F11.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-syndroma amnesticum

F11.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-psychosis residualis et tarda

F11.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordines mentales et disordines morum alii

F11.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F12

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum

F12.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-intoxicatio acuta

F12.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-usus noxius

F12.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma dependentiae

F12.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis

F12.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F12.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis

F12.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-syndroma amnesticum

F12.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-psychosis residualis et tarda

F12.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordines mentales et disordines morum alii

F12.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F13

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum

F13.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-intoxicatio acuta

F13.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-usus noxius

F13.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma dependentiae

F13.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis

F13.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma abstinentialis cum delirio

F13.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis

F13.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-syndroma amnesticum

F13.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-psychosis residualis et tarda

F13.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordines mentales et disordines morum alii

F13.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive sedativorum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F14

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini

F14.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-intoxicatio acuta

F14.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-usus noxius

F14.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma dependentiae

F14.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis

F14.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma abstinentialis cum delirio

F14.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis

F14.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-syndroma amnesticum

F14.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-psychosis residualis et tarda

F14.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordines mentales et disordines morum alii

F14.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F15

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens

F15.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-intoxicatio acuta

F15.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-usus noxius

F15.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma dependentiae

F15.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis

F15.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma abstinentialis cum delirio

F15.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis

F15.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-syndroma amnesticum

F15.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-psychosis residualis et tarda

F15.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordines mentales et disordines morum alii

F15.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum, coffeinum includens-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F16

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium

F16.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-intoxicatio acuta

F16.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-usus noxius

F16.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma dependentiae

F16.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis

F16.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma abstinentialis cum delirio

F16.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis

F16.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-syndroma amnesticum

F16.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-psychosis residualis et tarda

F16.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordines mentales et disordines morum alii

F16.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F17

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci

F17.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-intoxicatio acuta

F17.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-usus noxius

F17.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma dependentiae

F17.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis

F17.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma abstinentialis cum delirio

F17.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis

F17.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-syndroma amnesticum

F17.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-psychosis residualis et tarda

F17.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordines mentales et disordines morum alii

F17.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F18

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium

F18.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-intoxicatio acuta

F18.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-usus noxius

F18.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma dependentiae

F18.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis

F18.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma abstinentialis cum delirio

F18.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis

F18.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-syndroma amnesticum

F18.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-psychosis residualis et tarda

F18.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordines mentales et disordines morum alii

F18.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F19

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum

F19.0

Ostre zatrucie
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-intoxicatio acuta

F19.1

Następstwa szkodliwego używania substancji
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-usus noxius

F19.2

Zespół uzależnienia
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma dependentiae

F19.3

Zespół abstynencyjny
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis

F19.4

Zespół abstynencyjny z majaczeniem
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma abstinentialis cum delirio

F19.5

Zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis

F19.6

Zespół amnestyczny
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-syndroma amnesticum

F19.7

Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-psychosis residualis et tarda

F19.8

Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordines mentales et disordines morum alii

F19.9

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et aliarum-disordo mentalis et disordo morum, non specificatus 

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.