Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60

Specyficzne zaburzenia osobowości
Disordines personae specifici

F60.0

Osobowość paranoiczna
Disordo personae paranoides

F60.1

Osobowość schizoidalna
Disordo personae schizoides

F60.2

Osobowość dyssocjalna
Disordo personae dissocialis

F60.3

Osobowość chwiejna emocjonalnie
Disordo personae emotionalis instabilis

F60.4

Osobowość histrioniczna
Disordo personae histrionicus

F60.5

Osobowość anankastyczna
Disordo personae anankasticus

F60.6

Osobowość lękliwa [unikająca]
Disordo personae anxiosus [evitans]

F60.7

Osobowość zależna
Disordo personae dependens

F60.8

Inne określone zaburzenia osobowości
Disordines personae alii, specificati

F60.9

Zaburzenia osobowości, nieokreślone
Disordo personae, non specificatus

F61

Zaburzenia osobowości mieszane i inne
Disordines personae mixti, et alii

F62

Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
Mutatio personae persistens non organica

F62.0

Trwała zmiana osobowości po katastrofie
Mutatio personae postcatastrophica permanens

F62.1

Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
Disordo personae persistens post morbum psychiatricum

F62.8

Inne trwałe zmiany osobowości
Disordines personae persistentes alii

F62.9

Trwała zmiana osobowości, nieokreślona
Disordo personae persistens, non specificatus

F63

Zaburzenia nawyków i popędów
Disordines consuetudinum et impulsuum

F63.0

Patologiczny hazard
Alea pathologica

F63.1

Patologiczne podpalanie [piromania]
Pyromania pathologica

F63.2

Patologiczne kradzieże [kleptomania]
Cleptomania

F63.3

Trichotillomania
Trichotillomania

F63.8

Inne zaburzenia nawyków i popędów
Disordines consuetudinum et impulsuum alii

F63.9

Zaburzenia nawyków i popędów, nieokreślone
Disordo consuetudinum et impulsuum, non specificatus

F64

Zaburzenia identyfikacji płciowej
Disordines identitatis sexualis

F64.0

Transseksualizm
Transsexualismus

F64.1

Transwestytyzm o typie podwójnej roli
Transvestitismus duplex

F64.2

Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
Disordo identitatis sexualis puerilis

F64.8

Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
Disordines identitatis sexualis alii

F64.9

Zaburzenia identyfikacji płciowej, nieokreślone
Disordo identitatis sexualis, non specificatus

F65

Zaburzenia preferencji seksualnych
Disordines inclinationis sexualis

F65.0

Fetyszyzm
Fetishismus

F65.1

Transwestytyzm fetyszystyczny
Transvestitismus fetishisticus

F65.2

Ekshibicjonizm
Exhibitionismus

F65.3

Oglądactwo
Voyeurismus

F65.4

Pedofilia
Paedophilia

F65.5

Sadomasochizm
Sadomasochismus

F65.6

Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
Disordines inclinationis sexualis multiplices

F65.8

Inne zaburzenia preferencji seksualnych
Disordines inclinationis sexualis alii

F65.9

Zaburzenia preferencji seksualnych, nieokreślone
Disordo inclinationis sexualis, non specificatus

F66

Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
Disordines mentales et disordines cum evolutione et orientatione sexuali

F66.0

Zaburzenia dojrzewania seksualnego
Disordo maturationis sexualis

F66.1

Orientacja seksualna egodystoniczna
Orientatio sexualis egodystonica

F66.2

Zaburzenie związków seksualnych
Disordo relationis sexualis

F66.8

Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
Disordines evolutionis psychosexualis alii

F66.9

Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nieokreślone
Disordo evolutionis psychosexualis, non specificatus

F68

Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Disordines personae et disordines morum adultorum alii

F68.0

Objawy fizyczne wtórne do zaburzeń psychologicznych
Elaboratio symptomatum somaticorum psychogenium

F68.1

Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów lub niewydolności fizycznych bądź psychicznych [zaburzenie pozorowane]
Provocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorum (disordo simulans)

F68.8

Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Disordines personae et disordines morum adultorum alii, specifici

F69

Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
Disordines personae et disordines morum adulti, non specificati

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.