Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00-F09

Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe

F20

Schizofrenia
Schizophrenia

F20.0

Schizofrenia paranoidalna
Schizophrenia paranoides

F20.1

Schizofrenia hebefreniczna
Schizophrenia hebephrenica

F20.2

Schizofrenia katatoniczna
Schizophrenia catatonica

F20.3

Schizofrenia niezróżnicowana
Schizophrenia non differentialis

F20.4

Depresja poschizofreniczna
Depressio postschizophrenica

F20.5

Schizofrenia rezydualna
Schizophrenia residualis

F20.6

Schizofrenia prosta
Schizophrenia simplex

F20.8

Schizofrenia innego rodzaju
Schizophrenia alia

F20.9

Schizofrenia, nieokreślona
Schizophrenia, non specificata

F21

Zaburzenie schizotypowe
Disordo schizotypicus

F22

Uporczywe zaburzenia urojeniowe
Psychoses paranoides persistentes

F22.0

Zaburzenie urojeniowe
Paranoia

F22.8

Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
Psychoses paranoides persistentes aliae

F22.9

Uporczywe zaburzenia urojeniowe, nieokreślone
Psychosis paranoides persistens, non specificata

F23

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Psychoses acutae et transitivae

F23.0

Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae

F23.1

Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae

F23.2

Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
Psychosis acuta schizophreniae similis

F23.3

Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae

F23.8

Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
Psychoses acutae et transitivae aliae

F23.9

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nieokreślone
Psychosis acuta et transitiva, non specificata

F24

Indukowane zaburzenie urojeniowe
Psychosis paranoides inducta

F25

Zaburzenia schizoafektywne
Psychoses schizoaffectivae

F25.0

Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
Psychosis schizoaffectiva, typus maniacus

F25.1

Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
Psychosis schizoaffectiva, typus depressivus

F25.2

Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
Psychosis schizoaffectiva, typus mixtus

F25.8

Inne zaburzenia schizoafektywne
Psychoses schizoaffectivae aliae

F25.9

Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
Psychosis schizoaffectiva, non specificata

F28

Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
Psychosis non organica, typus alius

F29

Nieokreślona psychoza nieorganiczna
Psychosis non organica, non specificata

F30-F39

Zaburzenia nastroju [afektywne]

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychologicznego

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.