Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

G00-G09

Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego

G00

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Meningitis bacterialis, non alibi classificatis

G00.0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus
Meningitis haemophilosa

G00.1

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
Meningitis pneumococcica

G00.2

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
Meningitis streptococcica

G00.3

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
Meningitis staphylococcica

G00.8

Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Meningitis bacterialis alia

G00.9

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Meningitis bacterialis, non specificata

G01*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G02*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Meningitis in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis, alibi classificatis

G02.0*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Meningitis in morbis viralibus, alibi classificatis

G02.1*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
Meningitis mycotica

G02.8*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Meningitis in morbis infectivis et parasitariis aliis specificatis, alibi classificatis

G03

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
Meningitis propter causas alias et non specificatas

G03.0

Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Meningitis non pyogenes

G03.1

Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Meningitis chronica

G03.2

Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]
Meningitis benigna recidivans [Mollaret]

G03.8

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki
Meningitis propter causas specificatas alias

G03.9

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
Meningitis, non specificata

G04

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis

G04.0

Ostre rozsiane zapalenie mózgu
Encephalitis disseminata acuta

G04.1

Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
Paraplegia spastica tropica

G04.2

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis, non alibi classificatis

G04.8

Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis alia

G04.9

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis, non specificata

G05*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis alibi classificatis

G05.0*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis bacterialibus alibi classificatis

G05.1*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbis viralibus alibi classificatis

G05.2*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus infectivis et parasitariis aliis alibi classificatis

G05.8*

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in aliis morbis alibi classificatis

G06

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
Abscessus intracranialis et intraspinalis et granuloma intracraniale et intraspinale

G06.0

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
Abscessus intracranialis et granuloma intracraniale

G06.1

Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
Abscesus intraspinalis et granuloma intraspinale

G06.2

Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
Abscessus extraduralis et abscessus subduralis, non specificatus

G07*

Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis

G08

Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
Phlebitis et thrombophlebitis intracranialis et intraspinalis

G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis

G10-G13

Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

G20-G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych

G30-G32

Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

G35-G37

Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego

G40-G47

Zaburzenia okresowe i napadowe

G50-G59

Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe

G60-G64

Polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.